Hơn 91% ĐBQH biểu quyết tán thành thông qua Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)

Hơn 91% ĐBQH biểu quyết tán thành thông qua Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)

Luật Quản lý thuế sửa đổi: Nghiêm cấm cán bộ thuế và người nộp thuế thông đồng, trốn thuế

Luật Quản lý thuế sửa đổi: Nghiêm cấm cán bộ thuế và người nộp thuế thông đồng, trốn thuế

Luật Kiến trúc có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020

Luật Kiến trúc có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020

Thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Nghiêm cấm cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu cho người nộp thuế

Nghiêm cấm cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu cho người nộp thuế

Cho phép Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xóa nợ thuế từ 5-10 tỉ đồng

Cho phép Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xóa nợ thuế từ 5-10 tỉ đồng

Từ 1/7/2022 bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Từ 1/7/2022 bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Luật Quản lý thuế (sửa đổi) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020

Luật Quản lý thuế (sửa đổi) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020

Nới lỏng thẩm quyền xóa nợ thuế cho doanh nghiệp

Nới lỏng thẩm quyền xóa nợ thuế cho doanh nghiệp

Chưa hoàn thành nộp thuế có thể bị hoãn xuất cảnh

Chưa hoàn thành nộp thuế có thể bị hoãn xuất cảnh

Cấm thông đồng, móc nối để chuyển giá, trốn thuế

Cấm thông đồng, móc nối để chuyển giá, trốn thuế

Nghiêm cấm sử dụng sai mục đích, truy cập trái phép thông tin về người nộp thuế

Nghiêm cấm sử dụng sai mục đích, truy cập trái phép thông tin về người nộp thuế

Quốc hội chính thức thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Quốc hội chính thức thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Xóa nợ thuế không có khả năng thu hồi: Giảm tải chi phí và nhân sự quản lý nợ

Xóa nợ thuế không có khả năng thu hồi: Giảm tải chi phí và nhân sự quản lý nợ

Cán bộ thanh tra, kiểm tra thuế phải chuyển đổi vị trí công tác sau 3 năm

Cán bộ thanh tra, kiểm tra thuế phải chuyển đổi vị trí công tác sau 3 năm