Làm rõ trách nhiệm vụ phá rừng nghiến cổ thụ nghiêm trọng tại Bắc Kạn

Làm rõ trách nhiệm vụ phá rừng nghiến cổ thụ nghiêm trọng tại Bắc Kạn

Bài học đắt giá do buông lỏng quản lý rừng ở Bắc Cạn

Bài học đắt giá do buông lỏng quản lý rừng ở Bắc Cạn

Kiên quyết xử lý nghiêm vụ chặt hạ 41 cây nghiến trong rừng phòng hộ

Kiên quyết xử lý nghiêm vụ chặt hạ 41 cây nghiến trong rừng phòng hộ

Hạ sát gỗ nghiến rừng phòng hộ: Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn yêu cầu xử lý nghiêm

Hạ sát gỗ nghiến rừng phòng hộ: Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn yêu cầu xử lý nghiêm

Tỉnh Bắc Kạn kiên quyết xử lý nghiêm vụ phá rừng tại huyện Bạch Thông

Tỉnh Bắc Kạn kiên quyết xử lý nghiêm vụ phá rừng tại huyện Bạch Thông

Bắc Cạn chỉ đạo xử lý nghiêm vụ phá rừng nghiến

Bắc Cạn chỉ đạo xử lý nghiêm vụ phá rừng nghiến

Bắc Kạn: 41 cây gỗ nhóm IIA hơn 100m3 bị chặt

Bắc Kạn: 41 cây gỗ nhóm IIA hơn 100m3 bị chặt

Bắc Kạn phát hiện nhiều cây gỗ nghiến chặt hạ trái phép

Bắc Kạn phát hiện nhiều cây gỗ nghiến chặt hạ trái phép

Điều tra vụ phá rừng nghiến nghiêm trọng tại rừng phòng hộ ở Bắc Kạn

Điều tra vụ phá rừng nghiến nghiêm trọng tại rừng phòng hộ ở Bắc Kạn

41 cây gỗ nghiến bị sát hạ trong rừng phòng hộ ở Bắc Kạn

41 cây gỗ nghiến bị sát hạ trong rừng phòng hộ ở Bắc Kạn

Phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng ở Bắc Kạn

Phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng ở Bắc Kạn

Bắc Kạn: Phát hiện 41 cây gỗ nghiến bị chặt hạ

Bắc Kạn: Phát hiện 41 cây gỗ nghiến bị chặt hạ

Điều tra vụ phá rừng nghiêm trọng tại huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Điều tra vụ phá rừng nghiêm trọng tại huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Bắc Kạn: 41 cây gỗ nghiến bị hạ sát trong rừng phòng hộ

Phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng tại Bắc Cạn

Phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng tại Bắc Cạn