ĐỀ XUẤT 'PHÍ CHIA TAY' KHI XUẤT CẢNH

ĐỀ XUẤT 'PHÍ CHIA TAY' KHI XUẤT CẢNH

QUY ĐỊNH RÕ ĐỂ TRÁNH LẠM QUYỀN, CẤP SAI ĐỐI TƯỢNG

QUY ĐỊNH RÕ ĐỂ TRÁNH LẠM QUYỀN, CẤP SAI ĐỐI TƯỢNG

BĂN KHOĂN QUY ĐỊNH HỘ CHIẾU LÀ TÀI SẢN CẤP RIÊNG CHO CÔNG DÂN

BĂN KHOĂN QUY ĐỊNH HỘ CHIẾU LÀ TÀI SẢN CẤP RIÊNG CHO CÔNG DÂN

Đề nghị siết quy định cấp hộ chiếu ngoại giao tránh trường hợp như Vũ 'nhôm'

Đề nghị siết quy định cấp hộ chiếu ngoại giao tránh trường hợp như Vũ 'nhôm'

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh: Gắn chip điện tử hộ chiếu lợi hay hại?

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh: Gắn chip điện tử hộ chiếu lợi hay hại?

Ở Đông Nam Á, chỉ còn Việt Nam, Myanmar chưa dùng hộ chiếu điện tử

Ở Đông Nam Á, chỉ còn Việt Nam, Myanmar chưa dùng hộ chiếu điện tử

GIẢM THỦ TỤC KHI CẤP VÀ KHÔI PHỤC GIÁ TRỊ HỘ CHIẾU

GIẢM THỦ TỤC KHI CẤP VÀ KHÔI PHỤC GIÁ TRỊ HỘ CHIẾU

QUY ĐỊNH RÕ HÀNH VI CẤM KHI XUẤT CẢNH

QUY ĐỊNH RÕ HÀNH VI CẤM KHI XUẤT CẢNH

Đại biểu Quốc hội nhất trí cao về việc sử dụng hộ chiếu điện tử

Đại biểu Quốc hội nhất trí cao về việc sử dụng hộ chiếu điện tử

ĐBQH đề nghị siết chặt việc sử dụng hộ chiếu ngoại giao, công vụ

ĐBQH đề nghị siết chặt việc sử dụng hộ chiếu ngoại giao, công vụ

Cấp hộ chiếu sai quy định gây hậu quả nghiêm trọng cũng phải bị xử lý

Cấp hộ chiếu sai quy định gây hậu quả nghiêm trọng cũng phải bị xử lý

ĐBQH: Vũ 'nhôm' có nhiều hộ chiếu, phải chăng do quy định chồng chéo?

ĐBQH: Vũ 'nhôm' có nhiều hộ chiếu, phải chăng do quy định chồng chéo?

Đề xuất thu 'phí chia tay' khi công dân xuất cảnh ra nước ngoài

Đề xuất thu 'phí chia tay' khi công dân xuất cảnh ra nước ngoài

Đại biểu Quốc hội lo ngại khi Vũ 'nhôm' được cấp 3 hộ chiếu ngoại giao, công vụ

Đại biểu Quốc hội lo ngại khi Vũ 'nhôm' được cấp 3 hộ chiếu ngoại giao, công vụ

Hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm

Hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm

Ông chủ Nhật Cường kịp bỏ trốn để lộ nhiều 'lỗ hổng' pháp lý

Ông chủ Nhật Cường kịp bỏ trốn để lộ nhiều 'lỗ hổng' pháp lý