Công ty phải tạm dừng hoạt động, trả lương cho công nhân thế nào?

Công ty phải tạm dừng hoạt động, trả lương cho công nhân thế nào?

Quốc hội thảo luận Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi): Tranh luận về làm thêm giờ, tăng tuổi nghỉ hưu

Quốc hội thảo luận Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi): Tranh luận về làm thêm giờ, tăng tuổi nghỉ hưu

Quy định làm thêm giờ nếu thiếu chặt chẽ, người lao động sẽ bị 'vắt sức'

Quy định làm thêm giờ nếu thiếu chặt chẽ, người lao động sẽ bị 'vắt sức'

Có nên nâng giờ làm thêm lên 400 giờ/năm?

Có nên nâng giờ làm thêm lên 400 giờ/năm?

SỬA LUẬT ĐỂ CẢI THIỆN THU NHẬP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

SỬA LUẬT ĐỂ CẢI THIỆN THU NHẬP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đoàn ĐBQH Thanh Hóa thảo luận về 2 dự án Luật: Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Đoàn ĐBQH Thanh Hóa thảo luận về 2 dự án Luật: Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Xem xét tăng tuổi nghỉ hưu phù hợp với nhóm ngành nghề

Xem xét tăng tuổi nghỉ hưu phù hợp với nhóm ngành nghề

Đại biểu Quốc hội tranh luận về đề xuất tăng khung làm thêm giờ

Đại biểu Quốc hội tranh luận về đề xuất tăng khung làm thêm giờ

Tăng giờ làm thêm nhưng cần đảm bảo sức khỏe người lao động

Tăng giờ làm thêm nhưng cần đảm bảo sức khỏe người lao động

Chính sách về tiền lương hài hòa với chế độ làm thêm giờ

Chính sách về tiền lương hài hòa với chế độ làm thêm giờ

Tiếp tục xem xét điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2020

Tiếp tục xem xét điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2020

Tiếp tục xem xét điều chỉnh lương tối thiểu vùng 2020

Tiếp tục xem xét điều chỉnh lương tối thiểu vùng 2020

Có chính sách tiền lương hài hòa khi làm thêm giờ

Có chính sách tiền lương hài hòa khi làm thêm giờ

Tăng giờ làm thêm: Cần phương án trả lương lũy tiến cho người lao động

Tăng giờ làm thêm: Cần phương án trả lương lũy tiến cho người lao động

Tăng tuổi nghỉ hưu cần lấy ý kiến rộng rãi nhân dân

Tăng tuổi nghỉ hưu cần lấy ý kiến rộng rãi nhân dân

Ngoài 300% lương, làm việc ngày lễ được hưởng mức tăng lũy tiến

Ngoài 300% lương, làm việc ngày lễ được hưởng mức tăng lũy tiến

Điểm mới về tiền lương trong Dự thảo sửa đổi Luật Lao động 2012

Điểm mới về tiền lương trong Dự thảo sửa đổi Luật Lao động 2012

Có thể tăng giờ làm thêm tối đa tới 400 giờ/năm

Có thể tăng giờ làm thêm tối đa tới 400 giờ/năm

Tết Âm lịch sẽ chỉ được nghỉ tối đa 5 ngày?

Tết Âm lịch sẽ chỉ được nghỉ tối đa 5 ngày?

Cân nhắc khi nới rộng khung giờ làm thêm

Cân nhắc khi nới rộng khung giờ làm thêm