Kỳ họp thứ 7: Cẩn trọng về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau

Kỳ họp thứ 7: Cẩn trọng về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau

Quốc hội thảo luận Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Quốc hội thảo luận Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Quy định cụ thể về thẩm quyền quyết định danh mục dự án đầu tư công

90,70% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi)

90,70% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Phân cấp mạnh mẽ, đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư công

Phân cấp mạnh mẽ, đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư công

Quốc hội không đồng ý đưa EVN, PVN vào đối tượng đầu tư công

Quốc hội không đồng ý đưa EVN, PVN vào đối tượng đầu tư công

Quốc hội biểu quyết thông qua 2 Luật Quản lý thuế, Đầu tư công (sửa đổi)

Quốc hội biểu quyết thông qua 2 Luật Quản lý thuế, Đầu tư công (sửa đổi)

Thông qua Luật Đầu tư công sửa đổi: Không còn chuyện con gà-quả trứng?

Thông qua Luật Đầu tư công sửa đổi: Không còn chuyện con gà-quả trứng?

QH thông qua Luật Đầu tư công: Đến lúc tiếp cận vấn đề theo hướng toàn diện hơn

QH thông qua Luật Đầu tư công: Đến lúc tiếp cận vấn đề theo hướng toàn diện hơn

PVN, EVN, Viettel có phải đối tượng của Luật Đầu tư công?

PVN, EVN, Viettel có phải đối tượng của Luật Đầu tư công?

Sử dụng vốn đầu tư công từ 10 nghìn tỷ đồng là dự án quan trọng quốc gia

Sử dụng vốn đầu tư công từ 10 nghìn tỷ đồng là dự án quan trọng quốc gia

90,70% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật đầu tư công (sửa đổi)

90,70% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật đầu tư công (sửa đổi)

Sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công: Tối ưu hóa hành lang pháp lý

Sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công: Tối ưu hóa hành lang pháp lý

Đổi mới cách tiếp cận vấn đề đầu tư công

Đổi mới cách tiếp cận vấn đề đầu tư công

Cần có tiêu chí định lượng với các dự án đầu tư công

Cần có tiêu chí định lượng với các dự án đầu tư công

Gỡ vướng thẩm định và cân đối vốn dự án đầu tư công

Gỡ vướng thẩm định và cân đối vốn dự án đầu tư công

Xin ý kiến Quốc hội 3 nội dung dự thảo Luật Đầu tư công-sửa đổi

Xin ý kiến Quốc hội 3 nội dung dự thảo Luật Đầu tư công-sửa đổi

Quốc hội thảo luận Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Quốc hội thảo luận Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)