Cần bổ sung quy định thời hiệu xử lý kỷ luật công chức đã nghỉ hưu

Cần bổ sung quy định thời hiệu xử lý kỷ luật công chức đã nghỉ hưu

Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý VPHC

Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý VPHC

Không kỷ luật kiểu thiếu răn đe

Không kỷ luật kiểu thiếu răn đe

Cơ sở pháp lý nào cho hình thức kỷ luật 'phê bình nghiêm khắc, rút kinh nghiệm sâu sắc'?

Cơ sở pháp lý nào cho hình thức kỷ luật 'phê bình nghiêm khắc, rút kinh nghiệm sâu sắc'?

Cân nhắc về quy định hình thức kỷ luật giáng chức

Cân nhắc về quy định hình thức kỷ luật giáng chức

ĐBQH: Giữ kỷ luật giáng chức cho cán bộ phấn đấu

ĐBQH: Giữ kỷ luật giáng chức cho cán bộ phấn đấu

Kỷ luật cán bộ công chức: Bộ Nội vụ chưa nhận được hình thức nào xử lý bằng giáng chức!

Kỷ luật cán bộ công chức: Bộ Nội vụ chưa nhận được hình thức nào xử lý bằng giáng chức!

Bộ trưởng Nội vụ: 'Chưa có cán bộ nào bị giáng chức'

Bộ trưởng Nội vụ: 'Chưa có cán bộ nào bị giáng chức'

Quốc hội thảo luận: 'Lột lon' quan chức nghỉ hưu có hủy luôn phụ cấp thu nhập không?

Quốc hội thảo luận: 'Lột lon' quan chức nghỉ hưu có hủy luôn phụ cấp thu nhập không?

Lăng kính Bạn đọc: Xóa tư cách cán bộ nghỉ hưu để làm gì?

Lăng kính Bạn đọc: Xóa tư cách cán bộ nghỉ hưu để làm gì?

Phải cách chức, không thể giáng chức

Phải cách chức, không thể giáng chức

Xử lý cán bộ về hưu vi phạm có cần truy thu phụ cấp chức vụ không?

Xử lý cán bộ về hưu vi phạm có cần truy thu phụ cấp chức vụ không?

Kỷ luật cán bộ về hưu như thế nào?

Quốc hội thảo luận về Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Quốc hội thảo luận về Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Đại biểu Quốc hội: Giữ hình thức kỷ luật giáng chức là cần thiết

Đại biểu Quốc hội: Giữ hình thức kỷ luật giáng chức là cần thiết

Hai chiều ý kiến về bỏ hình thức kỷ luật giáng chức

Hai chiều ý kiến về bỏ hình thức kỷ luật giáng chức

Bộ trưởng Nội vụ: Sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định kỷ luật cán bộ về hưu

Bộ trưởng Nội vụ: Sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định kỷ luật cán bộ về hưu

Còn quan điểm trái chiều về hình thức kỷ luật giáng chức

'Cách chức' lãnh đạo về hưu nghe có vẻ vô lý nhưng rất hiệu quả

'Cách chức' lãnh đạo về hưu nghe có vẻ vô lý nhưng rất hiệu quả

'Kỷ luật giáng chức dễ dẫn đến nể nang, né tránh'

'Kỷ luật giáng chức dễ dẫn đến nể nang, né tránh'

Cán bộ nghỉ hưu bị kỷ luật xóa tư cách có truy thu phụ cấp, thưởng?

Cán bộ nghỉ hưu bị kỷ luật xóa tư cách có truy thu phụ cấp, thưởng?

Đề nghị làm rõ hậu quả đi kèm khi xóa tư cách cán bộ nghỉ hưu

Đề nghị làm rõ hậu quả đi kèm khi xóa tư cách cán bộ nghỉ hưu

Bộ Nội vụ lý giải việc bỏ hình thức kỷ luật giáng chức với lãnh đạo

Bộ Nội vụ lý giải việc bỏ hình thức kỷ luật giáng chức với lãnh đạo

Kỷ luật cán bộ nghỉ hưu đến cấp nào thì nghiêm minh?