Cứu hộ hàng hải cấp cứu thuyền viên bị tai biến trên biển

Cứu hộ hàng hải cấp cứu thuyền viên bị tai biến trên biển

Cứu thuyền viên bị tai biến mạch máu não tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa

Cứu thuyền viên bị tai biến mạch máu não tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa

Cấp cứu thuyền viên bị tai biến trên vùng biển Hoàng Sa

Cấp cứu thuyền viên bị tai biến trên vùng biển Hoàng Sa

Cứu kịp thời thuyền viên bị tai biến tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa

Cứu kịp thời thuyền viên bị tai biến tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa

Cứu sống thuyền viên bị tai biến khi đang đánh cá trên biển

Cứu sống thuyền viên bị tai biến khi đang đánh cá trên biển

Cứu một thuyền viên tàu nước ngoài bị tai nạn lao động

Cứu một thuyền viên tàu nước ngoài bị tai nạn lao động

Cứu một thuyền viên nước ngoài bị tai nạn lao động trên vùng biển Đà Nẵng

Cứu một thuyền viên nước ngoài bị tai nạn lao động trên vùng biển Đà Nẵng

Đà Nẵng: Kịp thời ứng cứu thuyền viên người Liberia gặp nạn trên biển

Đà Nẵng: Kịp thời ứng cứu thuyền viên người Liberia gặp nạn trên biển

Cứu thuyền viên người nước ngoài bị tai nạn trên biển

Cứu thuyền viên người nước ngoài bị tai nạn trên biển

Cứu hộ thuyền viên nước ngoài gặp nạn trên vùng biển Đà Nẵng

Cứu hộ thuyền viên nước ngoài gặp nạn trên vùng biển Đà Nẵng

Vượt biển trong đêm tối cứu thuyền viên nước ngoài bị tai nạn lao động

Vượt biển trong đêm tối cứu thuyền viên nước ngoài bị tai nạn lao động

Xuyên đêm cứu thuyền viên nước ngoài bị tai nạn lao động

Xuyên đêm cứu thuyền viên nước ngoài bị tai nạn lao động

Trắng đêm giải cứu thuyền viên Philippines gặp nạn trên vùng biển Đà Nẵng

Trắng đêm giải cứu thuyền viên Philippines gặp nạn trên vùng biển Đà Nẵng

Cứu thuyền viên người Philippines bị tai nạn lao động

Cứu thuyền viên người Philippines bị tai nạn lao động

Đà Nẵng: Cứu nạn thuyền viên tàu Liberia bị tai nạn lao động trên biển

Đà Nẵng: Cứu nạn thuyền viên tàu Liberia bị tai nạn lao động trên biển

Kịp thời cấp cứu thuyền viên nước ngoài bị thương nặng

Kịp thời cấp cứu thuyền viên nước ngoài bị thương nặng

Cứu thuyền viên tàu Liberia bị tai nạn trên biển miền Trung

Cứu thuyền viên tàu Liberia bị tai nạn trên biển miền Trung

Cấp cứu kịp thời thuyền viên Philippines gặp nạn trên vùng biển Đà Nẵng

Cấp cứu kịp thời thuyền viên Philippines gặp nạn trên vùng biển Đà Nẵng

Vượt biển cứu thuyền viên người nước ngoài bị tai nạn trong đêm

Vượt biển cứu thuyền viên người nước ngoài bị tai nạn trong đêm

Cấp cứu kịp thời một thuyền viên trên tàu nước ngoài

Cấp cứu kịp thời một thuyền viên trên tàu nước ngoài

Cứu thuyền viên Philippines gặp nạn trên vùng biển Đà Nẵng

Cứu thuyền viên Philippines gặp nạn trên vùng biển Đà Nẵng

Kịp thời cấp cứu thuyền viên tàu Liberia bị nạn trên vùng biển Đà Nẵng

Kịp thời cấp cứu thuyền viên tàu Liberia bị nạn trên vùng biển Đà Nẵng

Vượt sóng cứu thuyền viên Philippines bị tai nạn trong đêm

Vượt sóng cứu thuyền viên Philippines bị tai nạn trong đêm

Tàu cá của 11 ngư dân Bình Định chập điện, cháy ở biển Trường Sa

Tàu cá của 11 ngư dân Bình Định chập điện, cháy ở biển Trường Sa

Điều tàu cứu nạn ra khơi cứu ngư dân Khánh Hòa bị tai nạn dập nát chân

Điều tàu cứu nạn ra khơi cứu ngư dân Khánh Hòa bị tai nạn dập nát chân

Cấp cứu kịp thời thuyền viên Tàu KH 07714 gặp nạn

Cấp cứu kịp thời thuyền viên Tàu KH 07714 gặp nạn

Cứu ngư dân bị dập nát bàn chân khi lao động trên biển

Cứu ngư dân bị dập nát bàn chân khi lao động trên biển

Cứu nạn thuyền viên bị dập nát chân trên vùng biển Nha Trang

Cứu nạn thuyền viên bị dập nát chân trên vùng biển Nha Trang

Đưa thuyền viên bị tai nạn lao động trên biển vào cảng Nha Trang

Đưa thuyền viên bị tai nạn lao động trên biển vào cảng Nha Trang

Điều tàu cứu nạn ngư dân bị dập nát chân trên biển

Điều tàu cứu nạn ngư dân bị dập nát chân trên biển

Cứu nạn kịp thời một ngư dân bị tai nạn lao động

Cứu nạn kịp thời một ngư dân bị tai nạn lao động

Một ngư dân gặp nạn ở vịnh Bắc Bộ, nguy kịch

Một ngư dân gặp nạn ở vịnh Bắc Bộ, nguy kịch

Cứu nạn thuyền viên nguy kịch trên biển vào bờ an toàn

Cứu nạn thuyền viên nguy kịch trên biển vào bờ an toàn

Ngư dân bất cẩn bị tời đánh gãy chân

Ngư dân bất cẩn bị tời đánh gãy chân

Cấp cứu kịp thời một ngư dân nguy kịch khi hành nghề trên biển

Cấp cứu kịp thời một ngư dân nguy kịch khi hành nghề trên biển

Ngư dân bị tai nạn lao động nguy kịch ngoài khơi được đưa vào bờ cấp cứu kịp thời

Ngư dân bị tai nạn lao động nguy kịch ngoài khơi được đưa vào bờ cấp cứu kịp thời

Cấp cứu khẩn cấp thuyền viên bất tỉnh trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ

Cấp cứu khẩn cấp thuyền viên bất tỉnh trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ

Cấp cứu khẩn cấp thuyền viên bị thương trên biển

Cấp cứu khẩn cấp thuyền viên bị thương trên biển

Tức tốc đưa ngư dân nguy kịch ngoài khơi vào đất liền điều trị

Tức tốc đưa ngư dân nguy kịch ngoài khơi vào đất liền điều trị

Cấp cứu thuyền viên gặp nạn tại vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ

Cấp cứu thuyền viên gặp nạn tại vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ

Cấp cứu thuyền viên gặp nạn tại vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ

Cấp cứu thuyền viên gặp nạn tại vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ

Cấp cứu khẩn cấp thuyền viên bị tai nạn sốc mất máu, bất tỉnh

Cấp cứu khẩn cấp thuyền viên bị tai nạn sốc mất máu, bất tỉnh

Cứu thuyền viên Myanmar bị thương nặng trên biển

Cứu thuyền viên Myanmar bị thương nặng trên biển

Kịp thời cứu nạn thuyền viên tàu cá Kiên Giang bị tai nạn trên biển

Kịp thời cứu nạn thuyền viên tàu cá Kiên Giang bị tai nạn trên biển