EVN gấp rút lấy ý kiến thay đổi mẫu hóa đơn tiền điện

EVN gấp rút lấy ý kiến thay đổi mẫu hóa đơn tiền điện

EVN đưa biểu đồ vào hóa đơn mới để khách hàng so sánh tiền điện

EVN đưa biểu đồ vào hóa đơn mới để khách hàng so sánh tiền điện

EVN đưa biểu đồ vào hóa đơn tiền điện để khách hàng so sánh

EVN đưa biểu đồ vào hóa đơn tiền điện để khách hàng so sánh

EVN phát động chương trình bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện

EVN phát động chương trình bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện

Biểu giá điện bậc thang: Các nước tính thế nào?

Biểu giá điện bậc thang: Các nước tính thế nào?

Chưa phát hiện sai phạm trong cách tính, thu tiền điện của EVN

Chưa phát hiện sai phạm trong cách tính, thu tiền điện của EVN

Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giá điện ở Việt Nam

Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giá điện ở Việt Nam

Bị phản ứng gay gắt về cách tính giá điện, Chủ tịch tập đoàn EVN tiếp tục phân trần

Bị phản ứng gay gắt về cách tính giá điện, Chủ tịch tập đoàn EVN tiếp tục phân trần

EVN khẳng định đang làm đúng lộ trình tăng giá, các đại biểu Quốc hội nói không

EVN khẳng định đang làm đúng lộ trình tăng giá, các đại biểu Quốc hội nói không

EVN phải hoàn tiền điện cho khách hàng nếu phát hiện sai sót

EVN phải hoàn tiền điện cho khách hàng nếu phát hiện sai sót

Kỳ I: Vì sao giá điện gây 'bão' dư luận?

Kỳ I: Vì sao giá điện gây 'bão' dư luận?

Nên xem xét, xây dựng lại biểu giá điện

Nên xem xét, xây dựng lại biểu giá điện

Kiểm tra việc điều chỉnh giá bán điện báo cáo Thủ tướng trong tháng 6/2019

Sau khi thanh kiểm tra, nếu phát hiện sai sót trong tính giá điện, EVN phải xin lỗi người tiêu dùng

Sau khi thanh kiểm tra, nếu phát hiện sai sót trong tính giá điện, EVN phải xin lỗi người tiêu dùng