Facebook tạm dừng cài đặt sẵn ứng dụng trên điện thoại Huawei

Facebook tạm dừng cài đặt sẵn ứng dụng trên điện thoại Huawei

Khách hàng đã có điện thoại Huawei vẫn có thể sử dụng ứng dụng và nhận được cập nhật, nhưng điện thoại...