Thép Dana Ý 'buộc' phải kiện chính quyền Đà Nẵng ra tòa

Thép Dana Ý 'buộc' phải kiện chính quyền Đà Nẵng ra tòa

Tê liệt hoạt động, hai nhà máy thép hết tiền nộp phạt

Tê liệt hoạt động, hai nhà máy thép hết tiền nộp phạt

Chủ tịch Đà Nẵng nói gì về việc nhà máy thép kiện UBND thành phố?

Chủ tịch Đà Nẵng nói gì về việc nhà máy thép kiện UBND thành phố?

Chủ tịch Đà Nẵng sẵn sàng hầu tòa vụ nhà máy thép 'đòi' 400 tỷ đồng

Chủ tịch Đà Nẵng sẵn sàng hầu tòa vụ nhà máy thép 'đòi' 400 tỷ đồng

Công ty thép kiện lãnh đạo Đà Nẵng, đòi bồi thường 400 tỷ

Công ty thép kiện lãnh đạo Đà Nẵng, đòi bồi thường 400 tỷ

Công ty Dana kiện, đòi bồi thường 400tỷ: Đà Nẵng tự tin

Công ty Dana kiện, đòi bồi thường 400tỷ: Đà Nẵng tự tin

Đà Nẵng bị một doanh nghiệp khởi kiện, đòi bồi thường 400 tỷ đồng

Đà Nẵng bị một doanh nghiệp khởi kiện, đòi bồi thường 400 tỷ đồng

Doanh nghiệp kiện UBND TP Đà Nẵng đòi bồi thường 400 tỷ đồng

Doanh nghiệp kiện UBND TP Đà Nẵng đòi bồi thường 400 tỷ đồng

Công ty Thép Dana Ý kiện chính quyền Đà Nẵng

Công ty Thép Dana Ý kiện chính quyền Đà Nẵng

Công ty Cổ phần thép Dana Ý kiện chính quyền TP. Đà Nẵng

Công ty Cổ phần thép Dana Ý kiện chính quyền TP. Đà Nẵng

Kiện UBND và Chủ tịch TP Đà Nẵng ra tòa, một DN đòi bồi thường 400 tỷ đồng

Kiện UBND và Chủ tịch TP Đà Nẵng ra tòa, một DN đòi bồi thường 400 tỷ đồng

Hòa giải bất thành, Tòa án chính thức thụ lý vụ việc 'Công ty CP Thép Dana Ý kiện UBND TP. Đà Nẵng'

Hòa giải bất thành, Tòa án chính thức thụ lý vụ việc 'Công ty CP Thép Dana Ý kiện UBND TP. Đà Nẵng'

Doanh nghiệp kiện chính quyền TP Đà Nẵng, đòi bồi thường 400 tỉ đồng

Doanh nghiệp kiện chính quyền TP Đà Nẵng, đòi bồi thường 400 tỉ đồng

Thép Dana – Ý kiện Chủ tịch Đà Nẵng: Cổ phiếu liên tục 5 ngày liền không có giao dịch

Thép Dana – Ý kiện Chủ tịch Đà Nẵng: Cổ phiếu liên tục 5 ngày liền không có giao dịch

Công ty Cổ phần Dana Ý kiện chính quyền TP Đà Nẵng

Vụ Cty Thép Dana – Ý khởi kiện UBND TP Đà Nẵng: Nếu hòa giải không thành, sẽ chờ phán quyết của tòa

Doanh nghiệp khởi kiện thành phố Đà Nẵng, đòi bồi thường 400 tỉ đồng

Doanh nghiệp khởi kiện thành phố Đà Nẵng, đòi bồi thường 400 tỉ đồng

Công ty thép kiện chính quyền Đà Nẵng

Công ty thép kiện chính quyền Đà Nẵng

Một doanh nghiệp kiện UBND TP Đà Nẵng đòi bồi thường 400 tỉ đồng

Một doanh nghiệp kiện UBND TP Đà Nẵng đòi bồi thường 400 tỉ đồng

Công ty thép kiện Chủ tịch Đà Nẵng, đòi bồi thường 400 tỷ

Công ty thép kiện Chủ tịch Đà Nẵng, đòi bồi thường 400 tỷ

Kiện UBND TP Đà Nẵng ra tòa, Công ty thép Dana-Ý đòi bồi thường 400 tỷ đồng

Kiện UBND TP Đà Nẵng ra tòa, Công ty thép Dana-Ý đòi bồi thường 400 tỷ đồng