Đẩy nhanh tiến độ thu phí đường bộ tự động không dừng

Đẩy nhanh tiến độ thu phí đường bộ tự động không dừng

Phí BOT đường bộ: Thu tiền thúng, giám sát đã hiệu quả chưa?

Phí BOT đường bộ: Thu tiền thúng, giám sát đã hiệu quả chưa?

Giám sát thu phí BOT đường bộ: Những khoảng mờ

Giám sát thu phí BOT đường bộ: Những khoảng mờ

BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ: Bất tuân thượng lệnh?

BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ: Bất tuân thượng lệnh?

Bộ GTVT đề xuất tăng phí tại 49 dự án BOT: Lửa đổ thêm dầu?

Bộ GTVT đề xuất tăng phí tại 49 dự án BOT: Lửa đổ thêm dầu?

Mục kích trạm BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ trước ngày 'đóng cửa'

Mục kích trạm BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ trước ngày 'đóng cửa'

Xem xét dừng thu phí trạm Pháp Vân

Xem xét dừng thu phí trạm Pháp Vân

Xem xét dừng thu phí BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ do sao lưu dữ liệu chưa đúng

Xem xét dừng thu phí BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ do sao lưu dữ liệu chưa đúng

Đã lắp đặt xong hệ thống lưu trữ dữ liệu bổ sung tại tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Đã lắp đặt xong hệ thống lưu trữ dữ liệu bổ sung tại tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Buộc dừng thu phí nếu BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ không sao lưu dữ liệu

Buộc dừng thu phí nếu BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ không sao lưu dữ liệu

Chủ đầu tư BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ bác ý kiến Tổng cục Đường bộ

Chủ đầu tư BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ bác ý kiến Tổng cục Đường bộ

Bị dừng thu phí, chủ BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ thanh minh

Bị dừng thu phí, chủ BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ thanh minh

Vì sao từ ngày 10/6 BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ bị dừng thu phí?

Vì sao từ ngày 10/6 BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ bị dừng thu phí?

Tổng cục Đường bộ yêu cầu dừng thu phí tại trạm BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ

Tổng cục Đường bộ yêu cầu dừng thu phí tại trạm BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ

Trạm BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ bất ngờ bị yêu cầu dừng thu phí

Trạm BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ bất ngờ bị yêu cầu dừng thu phí

Người dân lại 'quây' trạm BOT Hòa Lạc - Hòa Bình

Người dân lại 'quây' trạm BOT Hòa Lạc - Hòa Bình