Lái xe đầu kéo 'tuồn' 40.000 viên hồng phiến từ Lào về qua Hà Tĩnh

Lái xe đầu kéo 'tuồn' 40.000 viên hồng phiến từ Lào về qua Hà Tĩnh

Hà Tĩnh bắt giữ 40 ngàn viên hồng phiến giấu trong bình hoa

Hà Tĩnh bắt giữ 40 ngàn viên hồng phiến giấu trong bình hoa

Tóm gọn đối tượng giấu 40.000 viên ma túy trong bình gỗ

Tóm gọn đối tượng giấu 40.000 viên ma túy trong bình gỗ

Chuyến hàng 'mua rẻ, bán đắt'

Phát hiện vụ vận chuyển 40.000 viên ma túy qua cửa khẩu Cầu Treo

Phát hiện vụ vận chuyển 40.000 viên ma túy qua cửa khẩu Cầu Treo

Phát hiện 40.000 viên ma túy tổng hợp mang từ Lào về giấu trong 2 bình gỗ

Phát hiện 40.000 viên ma túy tổng hợp mang từ Lào về giấu trong 2 bình gỗ

Bắt giữ tài xế vận chuyển 40.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ tài xế vận chuyển 40.000 viên ma túy tổng hợp

40 nghìn viên ma túy tổng hợp giấu trong 2 bình gỗ định tuồn vào Việt Nam

40 nghìn viên ma túy tổng hợp giấu trong 2 bình gỗ định tuồn vào Việt Nam

Phát hiện cặp lục bình gỗ từ Lào chứa... 40.000 viên ma túy

Phát hiện cặp lục bình gỗ từ Lào chứa... 40.000 viên ma túy

Phát hiện 40.000 viên ma túy tổng hợp giấu trong 2 bình gỗ trang trí

Phát hiện 40.000 viên ma túy tổng hợp giấu trong 2 bình gỗ trang trí

Giấu 40.000 viên ma túy tổng hợp trong 2 bình gỗ vận chuyển từ Lào về Việt Nam

Giấu 40.000 viên ma túy tổng hợp trong 2 bình gỗ vận chuyển từ Lào về Việt Nam

Bắt vụ 40.000 viên ma túy tổng hợp giấu trong 2 bình gỗ trang trí

Bắt vụ 40.000 viên ma túy tổng hợp giấu trong 2 bình gỗ trang trí

Bắt đối tượng ngụy trang 40.000 viên ma túy trong lục bình chở qua Cửa khẩu Cầu Treo

Bắt đối tượng ngụy trang 40.000 viên ma túy trong lục bình chở qua Cửa khẩu Cầu Treo

Bắt đối tượng vận chuyển 40.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam

Bắt đối tượng vận chuyển 40.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam

Bắt kẻ vận chuyển 40.000 viên ma túy qua cửa khẩu Cầu Treo

Bắt kẻ vận chuyển 40.000 viên ma túy qua cửa khẩu Cầu Treo

Bắt đối tượng vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt đối tượng vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp