Đề nghị Chính phủ bám sát thực tiễn, hành động kịp thời

Ðưa đất nước vượt qua khó khăn, nâng cao đời sống nhân dân

Ðưa đất nước vượt qua khó khăn, nâng cao đời sống nhân dân

Kỳ họp thứ 7 đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng của quốc gia

Kỳ họp thứ 7 đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng của quốc gia

Tổng Thư ký Quốc hội không đồng tình áp 'phí chia tay' với người dân

Tổng Thư ký Quốc hội không đồng tình áp 'phí chia tay' với người dân

Quốc hội có bước tiến quan trọng, hết cảnh bê chục kg tài liệu về nghiên cứu

Quốc hội có bước tiến quan trọng, hết cảnh bê chục kg tài liệu về nghiên cứu

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH NGUYỄN HUY THÁI: TRIẾT LÝ GIÁO DỤC VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH NGUYỄN HUY THÁI: TRIẾT LÝ GIÁO DỤC VIỆT NAM

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV: Vì sao tăng thẩm quyền cho Thủ tướng và bộ trưởng?

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV: Vì sao tăng thẩm quyền cho Thủ tướng và bộ trưởng?

CHƯƠNG TRÌNH 21H: CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TRIỆU THANH DUNG VỀ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG THIẾU VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

CHƯƠNG TRÌNH 21H: CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TRIỆU THANH DUNG VỀ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG THIẾU VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

Nâng cao vai trò và thẩm quyền của Kiểm toán Nhà nước

Nâng cao vai trò và thẩm quyền của Kiểm toán Nhà nước

Hôm nay (6/6): Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Hôm nay (6/6): Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU TRẦN VĂN MÃO - NGHỆ AN VỀ VẤN ĐỀ THAM Ô , THAM NHŨNG

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU TRẦN VĂN MÃO - NGHỆ AN VỀ VẤN ĐỀ THAM Ô , THAM NHŨNG

Đảm bảo kết cấu và tính thống nhất của Luật hiện hành

Đảm bảo kết cấu và tính thống nhất của Luật hiện hành

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Thí điểm ứng dụng phần mềm hướng tới Quốc hội điện tử

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Thí điểm ứng dụng phần mềm hướng tới Quốc hội điện tử