Lo năm 2020 thiếu điện, Bộ Công Thương tính mua điện từ Trung Quốc và Lào

Lo năm 2020 thiếu điện, Bộ Công Thương tính mua điện từ Trung Quốc và Lào

Bộ Công Thương: Có nguy cơ thiếu điện vào năm sau

Bộ Công Thương: Có nguy cơ thiếu điện vào năm sau

Mua điện Trung Quốc không căn cơ

Mua điện Trung Quốc không căn cơ

Tìm giải pháp phát triển năng lượng bền vững

Tìm giải pháp phát triển năng lượng bền vững

Đảm bảo an ninh năng lượng nền tảng cho phát triển bền vững

Đảm bảo an ninh năng lượng nền tảng cho phát triển bền vững

Đảm bảo an ninh năng lượng: Cần phát triển năng lượng tái tạo

Đảm bảo an ninh năng lượng: Cần phát triển năng lượng tái tạo

Tái cấu trúc nguồn cung điện

Tái cấu trúc nguồn cung điện

Tăng cường mua điện Trung Quốc: Không căn cơ

Tăng cường mua điện Trung Quốc: Không căn cơ

Hàng loạt dự án chậm tiến độ, nguy cơ thiếu điện

Hàng loạt dự án chậm tiến độ, nguy cơ thiếu điện

Tăng nhập khẩu điện Trung Quốc vì nhiều dự án chậm tiến độ

Tăng nhập khẩu điện Trung Quốc vì nhiều dự án chậm tiến độ

Nguy cơ thiếu điện vì nhiều dự án trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh bị chậm tiến độ

Nguy cơ thiếu điện vì nhiều dự án chậm tiến độ

Hàng loạt dự án điện chậm tiến độ, miền Nam có thể thiếu 12 tỷ kWh điện vào năm 2023

Hàng loạt dự án điện chậm tiến độ, miền Nam có thể thiếu 12 tỷ kWh điện vào năm 2023

Tình hình thực hiện các dự án điện trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh

Tình hình thực hiện các dự án điện trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh

Nguy cơ thiếu điện vì nhiều dự án trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh bị chậm

Nguy cơ thiếu điện vì nhiều dự án trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh bị chậm

An ninh năng lượng không thể chỉ chờ nguồn cung

An ninh năng lượng không thể chỉ chờ nguồn cung

Cuộc đua của các 'ông lớn' vào LNG

Cuộc đua của các 'ông lớn' vào LNG

Các 'ông lớn' không cấp đủ than, EVN xin nhập khẩu thêm 'vàng đen'