Bỏ việc chợ búa, đồng áng, phụ huynh cùng con đi thi

Bỏ việc chợ búa, đồng áng, phụ huynh cùng con đi thi

Chiều nay (3/6), thí sinh Hà Nội tiếp tục 'chạy đua' vào trường chuyên

Chiều nay (3/6), thí sinh Hà Nội tiếp tục 'chạy đua' vào trường chuyên

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2019 ở Bắc Giang

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2019 ở Bắc Giang

Đề thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở GD-ĐT TP.HCM

Đề thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở GD-ĐT TP.HCM

Thí sinh nhận định đề thi Lịch sử nằm trong kiến thức cơ bản

Thí sinh nhận định đề thi Lịch sử nằm trong kiến thức cơ bản

Hôm nay, trên 8.300 thí sinh Yên Bái bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Hôm nay, trên 8.300 thí sinh Yên Bái bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Gợi ý giải đề thi môn lịch sử

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Gợi ý giải đề thi môn lịch sử

Gợi ý đáp án đề thi Sử vào lớp 10 công lập tại Hà Nội

Đề thi và đáp án môn Lịch sử kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội

Đề thi và đáp án môn Lịch sử kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội

Kết thúc thi Lịch sử, Ngoại ngữ: Đề thi dễ chịu… như thời tiết Hà Nội

Kết thúc thi Lịch sử, Ngoại ngữ: Đề thi dễ chịu… như thời tiết Hà Nội

Học sinh TP HCM đánh giá đề thi Toán 'căn bản và vừa sức'

Học sinh TP HCM đánh giá đề thi Toán 'căn bản và vừa sức'

Đề thi môn Lịch sử được thí sinh Hà Nội đánh giá 'dễ thở'

Đề thi môn Lịch sử được thí sinh Hà Nội đánh giá 'dễ thở'

Thí sinh hoàn thành bài thi Ngoại ngữ và Lịch sử trong sáng 3/6

Thí sinh hoàn thành bài thi Ngoại ngữ và Lịch sử trong sáng 3/6

Thi vào lớp 10 tại TP.HCM: Đề Toán khó hơn năm ngoái, nhiều dữ liệu gần gũi với học sinh

Đề thi môn Lịch sử vào lớp 10 công lập ở Hà Nội

Đề thi môn Lịch sử vào lớp 10 công lập ở Hà Nội

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2019 ở Hải Dương

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2019 ở Hải Dương

Đề thi môn Tiếng Anh tuyển sinh 10 tại Hà Nội

Đề thi môn Tiếng Anh tuyển sinh 10 tại Hà Nội

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ Văn năm 2019 ở An Giang

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ Văn năm 2019 ở An Giang

Đề thi Lịch sử tuyển sinh 10 Hà Nội: Dễ có mưa điểm 10!

Đề thi Lịch sử tuyển sinh 10 Hà Nội: Dễ có mưa điểm 10!

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2019 ở Huế

Đề thi môn Lịch sử vào lớp 10 công lập của Hà Nội

Đề thi môn Lịch sử vào lớp 10 công lập của Hà Nội

Đề thi Toán vào lớp 10 công lập ở TP.HCM

Đề thi Toán vào lớp 10 công lập ở TP.HCM

Tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Đã có gợi ý giải đề thi môn toán

Tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Đã có gợi ý giải đề thi môn toán

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2019 ở TP.HCM

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2019 ở TP.HCM

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Lịch sử năm 2019 ở Hà Nội

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Lịch sử năm 2019 ở Hà Nội

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Lịch sử năm 2019 ở Hà Nội

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2019 ở Đà Nẵng

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2019 ở Đà Nẵng

Đề thi lớp 10 môn Toán của TP.HCM năm 2019

Đề thi lớp 10 môn Toán của TP.HCM năm 2019

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh năm 2019 ở TP.HCM

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh năm 2019 ở TP.HCM

Đề thi vào lớp 10 môn Văn lớp 10 Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2019

Đề thi vào lớp 10 môn Văn lớp 10 Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2019

Đảm bảo cung ứng điện mùa thi năm 2019

Đảm bảo cung ứng điện mùa thi năm 2019

Hai sắc thái trái ngược trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội

Hai sắc thái trái ngược trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội

Thí sinh tỉnh Bình Phước tự tin đậu hết vào lớp 10 trường công lập

Thí sinh tỉnh Bình Phước tự tin đậu hết vào lớp 10 trường công lập

Lần đầu tiên thí sinh thi lớp 10 Hà Nội tiếp cận hình thức thi quốc gia

Lần đầu tiên thí sinh thi lớp 10 Hà Nội tiếp cận hình thức thi quốc gia