Từ 1/1/2020: Cấm xúi giục, ép buộc người khác uống rượu bia

Từ 1/1/2020: Cấm xúi giục, ép buộc người khác uống rượu bia

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Khi 'tiếng dân' tràn ngập trên nghị trường

Khi 'tiếng dân' tràn ngập trên nghị trường

Tính dân chủ, trí tuệ của đại biểu được phát huy rất tốt!

Tính dân chủ, trí tuệ của đại biểu được phát huy rất tốt!

Luật mới 'mạnh' hơn Luật Giao thông

Luật mới 'mạnh' hơn Luật Giao thông

Quốc hội thông qua quy định 'uống rượu bia không lái xe'

Quốc hội thông qua quy định 'uống rượu bia không lái xe'

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thành công tốt đẹp

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thành công tốt đẹp

Việc xử lý lái xe có sử dụng rượu bia tới đây sẽ ra sao?

Việc xử lý lái xe có sử dụng rượu bia tới đây sẽ ra sao?

Họp báo QH: Nóng vụ 'đã uống rượu bia thì không được lái xe'

Họp báo QH: Nóng vụ 'đã uống rượu bia thì không được lái xe'

Không có sự áp đặt đối với ĐBQH trong lấy ý kiến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Không có sự áp đặt đối với ĐBQH trong lấy ý kiến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Luật Phòng, chống tác hại rượu bia thể hiện quyết tâm cao của cả Quốc hội và Chính phủ

Luật Phòng, chống tác hại rượu bia thể hiện quyết tâm cao của cả Quốc hội và Chính phủ

Nếu có đề xuất luật 'lobby' chính sách, Quốc hội sẽ xem xét

Nếu có đề xuất luật 'lobby' chính sách, Quốc hội sẽ xem xét

Quốc hội chưa xem xét xây dựng Luật Vận động hành lang

Quốc hội chưa xem xét xây dựng Luật Vận động hành lang

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV: Thảo luận trúng vấn đề cử tri quan tâm

Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn

Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn

Quốc hội biểu quyết thông qua quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông khi sử dụng rượu bia

Quốc hội biểu quyết thông qua quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông khi sử dụng rượu bia

Quốc hội thông qua quy định 'đã uống rượu bia thì không lái xe'

Quốc hội thông qua quy định 'đã uống rượu bia thì không lái xe'

Tuyên truyền, tạo sự thống nhất, đồng thuận về dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Tuyên truyền, tạo sự thống nhất, đồng thuận về dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Đại biểu đi nước ngoài để lobby luật về rượu bia là không được phép

Đại biểu đi nước ngoài để lobby luật về rượu bia là không được phép

TTK Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: 'Làm sao các doanh nghiệp có thể lobby được gần 500 ĐBQH'

TTK Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: 'Làm sao các doanh nghiệp có thể lobby được gần 500 ĐBQH'

Không có nhóm lợi ích nào có thể tác động, 'lobby' tới dự thảo Luật rượu bia

Không có nhóm lợi ích nào có thể tác động, 'lobby' tới dự thảo Luật rượu bia

'Quốc hội gần 500 người, làm sao doanh nghiệp rượu, bia lobby hết được'?

'Quốc hội gần 500 người, làm sao doanh nghiệp rượu, bia lobby hết được'?

Tổng thư ký Quốc hội: Doanh nghiệp rượu bia làm sao lobby được hết 500 đại biểu

Tổng thư ký Quốc hội: Doanh nghiệp rượu bia làm sao lobby được hết 500 đại biểu

Có người vu khống động cơ của đại biểu khi bàn về luật rượu, bia

Có người vu khống động cơ của đại biểu khi bàn về luật rượu, bia

Năm 2020, Quốc hội giám sát tối cao chuyên đề phòng, chống xâm hại trẻ em

Năm 2020, Quốc hội giám sát tối cao chuyên đề phòng, chống xâm hại trẻ em

Quốc hội sẽ giám sát tối cao về phòng, chống xâm hại trẻ em vào 2020

Quốc hội sẽ giám sát tối cao về phòng, chống xâm hại trẻ em vào 2020

Hôm nay (3/6): Quốc hội thảo luận về Chương trình giám sát năm 2020

Hôm nay (3/6): Quốc hội thảo luận về Chương trình giám sát năm 2020

LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA VÀ NHỮNG TRÔNG ĐỢI CỦA CỬ TRI

LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA VÀ NHỮNG TRÔNG ĐỢI CỦA CỬ TRI

Đại biểu Quốc hội và lobby chính sách

Đại biểu Quốc hội và lobby chính sách

Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc: Quốc hội sẽ xem xét Luật đặc khu khi Chính phủ trình sang

Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc: Quốc hội sẽ xem xét Luật đặc khu khi Chính phủ trình sang

Khi đại biểu Quốc hội soạn luật... không thành!

Khi đại biểu Quốc hội soạn luật... không thành!