'Cuộc chiến' trong nhà tù ở Brazil

'Cuộc chiến' trong nhà tù ở Brazil

Hàng trăm tù nhân Ukraine phóng hỏa trại cải tạo

Hàng trăm tù nhân Ukraine phóng hỏa trại cải tạo

57 tù nhân thiệt mạng trong các vụ bạo loạn ở Brazil

57 tù nhân thiệt mạng trong các vụ bạo loạn ở Brazil

Bạo lực trong các nhà tù ở Brazil: 55 tù nhân bị giết trong 2 ngày

Bạo lực trong các nhà tù ở Brazil: 55 tù nhân bị giết trong 2 ngày

57 tù nhân thiệt mạng vì bạo loạn ở Brazil

57 tù nhân thiệt mạng vì bạo loạn ở Brazil

Bạo loạn tại 4 nhà tù ở Brazil, 57 phạm nhân thiệt mạng

Bạo loạn tại 4 nhà tù ở Brazil, 57 phạm nhân thiệt mạng

Brazil: Bạo loạn tại 4 nhà tù, ít nhất 40 người thiệt mạng

Brazil: Bạo loạn tại 4 nhà tù, ít nhất 40 người thiệt mạng

Ít nhất 42 người thiệt mạng trong cuộc ẩu đả bên trong các nhà tù ở Brazil

Ít nhất 42 người thiệt mạng trong cuộc ẩu đả bên trong các nhà tù ở Brazil

Ít nhất 57 tù nhân thiệt mạng do bạo loạn nhà tù ở Brazil

Ít nhất 57 tù nhân thiệt mạng do bạo loạn nhà tù ở Brazil

Đụng độ ở nhà tù Brazil, 15 người chết

Bạo loạn trong tù ở Brazil, 42 tù nhân bị siết cổ đến chết

Bạo loạn trong tù ở Brazil, 42 tù nhân bị siết cổ đến chết

Bạo loạn tại nhà tù Brazil, ít nhất 42 người bị siết cổ tới tử vong

Bạo loạn tại nhà tù Brazil, ít nhất 42 người bị siết cổ tới tử vong

Hỗn chiến băng đảng trong tù, 42 phạm nhân bị siết cổ chết

Hỗn chiến băng đảng trong tù, 42 phạm nhân bị siết cổ chết

42 tù nhân thiệt mạng do bạo lực ở Brazil

42 tù nhân thiệt mạng do bạo lực ở Brazil

Bạo loạn trong tù, 42 phạm nhân bị siết cổ chết ở Brazil

Bạo loạn trong tù, 42 phạm nhân bị siết cổ chết ở Brazil

Hàng trăm tù nhân phóng hỏa, gây bạo loạn tại nhà tù ở Ukraine

Hàng trăm tù nhân phóng hỏa, gây bạo loạn tại nhà tù ở Ukraine

Đụng độ tại nhà tù Brazil khiến 15 người thiệt mạng

Đụng độ tại nhà tù Brazil khiến 15 người thiệt mạng

Đụng độ tại nhà tù Brazil làm 15 tù nhân thiệt mạng

Đụng độ tại nhà tù Brazil làm 15 tù nhân thiệt mạng

Bạo loạn ở nhà tù Brazil, hàng chục người thiệt mạng

Bạo loạn ở nhà tù Brazil, hàng chục người thiệt mạng

Brazil: Bạo loạn ở nhà tù, 15 người thiệt mạng

Brazil: Bạo loạn ở nhà tù, 15 người thiệt mạng

Bạo loạn tại đồn cảnh sát Venezula khiến 29 tù nhân thiệt mạng

Bạo loạn tại đồn cảnh sát Venezula khiến 29 tù nhân thiệt mạng

Venezuela: Bạo loạn ở nhà tù, 29 tù nhân thiệt mạng

Venezuela: Bạo loạn ở nhà tù, 29 tù nhân thiệt mạng

Venezuela: Bạo loạn tại nhà tù, hàng chục người thương vong

Venezuela: Bạo loạn tại nhà tù, hàng chục người thương vong

29 người chết trong vụ đụng độ trong trại giam Venezuela

29 người chết trong vụ đụng độ trong trại giam Venezuela

Chống trả bằng vũ khí nóng sau bạo loạn nhà tù, 48 người thương vong

Chống trả bằng vũ khí nóng sau bạo loạn nhà tù, 48 người thương vong

Bạo loạn trong nhà tù Venezuela làm 29 người thiệt mạng

Bạo loạn trong nhà tù Venezuela làm 29 người thiệt mạng

Venezuela: Tù nhân và lính canh hỗn chiến, 29 người thiệt mạng

Venezuela: Tù nhân và lính canh hỗn chiến, 29 người thiệt mạng

Xả súng tại nhà tù Guatemala, ít nhất 24 người thương vong

Xả súng tại nhà tù Guatemala, ít nhất 24 người thương vong

Bạo loạn đẫm máu ở nhà tù Brazil

Bạo loạn đẫm máu ở nhà tù Brazil

Hình ảnh kinh hoàng bạo loạn ở nhà tù Brazil, 33 người chết