Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Bắc Kạn

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Bắc Kạn

Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Bắc Kạn

Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Bắc Kạn

Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra công vụ tại Bắc Cạn

Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra công vụ tại Bắc Cạn

Tổng biên chế công chức năm 2020 được phê duyệt là hơn 253 nghìn

Tổng biên chế công chức năm 2020 được phê duyệt là hơn 253 nghìn

Bộ Tài chính đông biên chế nhất, hơn 67.800 người

Bộ Tài chính đông biên chế nhất, hơn 67.800 người

Thủ tướng phê duyệt 253.517 biên chế công chức năm 2020

Thủ tướng phê duyệt 253.517 biên chế công chức năm 2020

Lai Châu giảm 130 tổ chức, đơn vị do giải thể, sáp nhập

Lai Châu giảm 130 tổ chức, đơn vị do giải thể, sáp nhập

Lai Châu kiến nghị tổ chức thi tuyển cho đối tượng đồng bào dân tộc để tạo nguồn cán bộ

Lai Châu kiến nghị tổ chức thi tuyển cho đối tượng đồng bào dân tộc để tạo nguồn cán bộ

Thủ tướng chủ trì họp bàn chuyện sáp nhập sở ngành

Thủ tướng chủ trì họp bàn chuyện sáp nhập sở ngành

Tình trạng lộ, mất bí mật nhà nước vẫn diễn ra với tính chất, mức độ rất nghiêm trọng

Tình trạng lộ, mất bí mật nhà nước vẫn diễn ra với tính chất, mức độ rất nghiêm trọng

Còn nhiều khó khăn, sơ hở, vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước

Còn nhiều khó khăn, sơ hở, vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước

Không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ khi tuyển dụng công chức, viên chức

Không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ khi tuyển dụng công chức, viên chức

Tăng cường hợp tác Việt Nam - LB Nga trong công tác lưu trữ, nội vụ

Tăng cường hợp tác Việt Nam - LB Nga trong công tác lưu trữ, nội vụ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân thăm, làm việc tại Liên bang Nga

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân thăm, làm việc tại Liên bang Nga

'Đâu cứ phải Đảng viên thì mới là nhân tài, trọng dụng họ là đúng đắn'

'Đâu cứ phải Đảng viên thì mới là nhân tài, trọng dụng họ là đúng đắn'

36 cơ quan đổi mới tuyển chọn lãnh đạo theo kết luận của Bộ Chính trị

36 cơ quan đổi mới tuyển chọn lãnh đạo theo kết luận của Bộ Chính trị

Xây dựng Đề án 'Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài'

Xây dựng Đề án 'Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài'

Xây dựng Đề án 'Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài'

Thực hiện hiệu quả kế hoạch tinh giản biên chế

Đề xuất làm rõ thêm về quy định quản lý công chức, viên chức

Đề xuất làm rõ thêm về quy định quản lý công chức, viên chức

Việt Nam - Lào chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước về nội vụ

Việt Nam - Lào chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước về nội vụ

Việt- Lào trao đổi kinh nghiệm quản lý viên chức

Việt- Lào trao đổi kinh nghiệm quản lý viên chức

Bộ Nội vụ Lào nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về tổ chức bộ máy của Việt Nam

Bộ Nội vụ Lào nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về tổ chức bộ máy của Việt Nam

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Mỗi năm tinh giản biên chế 2% đối với cơ quan hành chính và 25% đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Mỗi năm tinh giản biên chế 2% đối với cơ quan hành chính và 25% đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

Phân cấp, phân quyền: Một việc không quá 2 cấp hành chính quản lý

Phân cấp, phân quyền: Một việc không quá 2 cấp hành chính quản lý

TT-Huế còn tình trạng bổ nhiệm cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn

TT-Huế còn tình trạng bổ nhiệm cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn

Bộ Nội vụ sắp kiểm tra công tác cán bộ năm 2019

Bộ Nội vụ sắp kiểm tra công tác cán bộ năm 2019

Bộ trưởng Nội Vụ: Còn tình trạng bổ nhiệm chưa đủ tiêu chuẩn ở Thừa Thiên - Huế

Bộ trưởng Nội Vụ: Còn tình trạng bổ nhiệm chưa đủ tiêu chuẩn ở Thừa Thiên - Huế

Đà Nẵng cần khắc phục những hạn chế trong hoạt động công vụ

Đà Nẵng cần khắc phục những hạn chế trong hoạt động công vụ

Bộ Nội vụ đưa 33 thủ tục giải quyết ở bộ phận một cửa

Bộ Nội vụ đưa 33 thủ tục giải quyết ở bộ phận một cửa

Bộ Nội vụ khai trương Bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Bộ Nội vụ khai trương Bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Bộ Nội vụ ra mắt bộ phận một cửa

Bộ Nội vụ ra mắt bộ phận một cửa

Bộ Nội vụ khai trương bộ phận một cửa, một cửa liên thông

Bộ Nội vụ khai trương bộ phận một cửa, một cửa liên thông

Bộ Nội vụ khai trương Bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính

Bộ Nội vụ khai trương Bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính

Bộ Nội vụ khai trương Bộ phận một cửa, một cửa liên thông

Bộ Nội vụ khai trương Bộ phận một cửa, một cửa liên thông

Bộ phận một cửa là thước đo sự hài lòng của người dân với Bộ Nội vụ

Bộ phận một cửa là thước đo sự hài lòng của người dân với Bộ Nội vụ

KẾT NỐI PV KIM NGỌC VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC

KẾT NỐI PV KIM NGỌC VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân: 'Nếu Chủ tịch HĐND không chuyên trách thì có 2 Phó Chủ tịch chuyên trách'

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân: 'Nếu Chủ tịch HĐND không chuyên trách thì có 2 Phó Chủ tịch chuyên trách'

Quốc hội sẽ thông qua hai nghị quyết và thảo luận hai dự án luật

Quốc hội sẽ thông qua hai nghị quyết và thảo luận hai dự án luật

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Chưa phát hiện cán bộ, công chức nào góp tiền xây cơ sở tôn giáo để kinh doanh trục lợi

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Chưa phát hiện cán bộ, công chức nào góp tiền xây cơ sở tôn giáo để kinh doanh trục lợi

Vụ ông Đoàn Ngọc Hải: Bộ trưởng Nội vụ nói phải chấp hành tổ chức

Vụ ông Đoàn Ngọc Hải: Bộ trưởng Nội vụ nói phải chấp hành tổ chức

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân: Việc phân công cán bộ là quyền của cơ quan quản lý

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân: Việc phân công cán bộ là quyền của cơ quan quản lý

Phải xem xét việc ông Đoàn Ngọc Hải không chấp hành quyết định của tổ chức

Phải xem xét việc ông Đoàn Ngọc Hải không chấp hành quyết định của tổ chức

Sáp nhập đơn vị hành chính: CB công chức dôi dư quá lớn

Sáp nhập đơn vị hành chính: CB công chức dôi dư quá lớn

Giảm 5 sở ngành, 185 phòng chuyên môn sau hợp nhất, sáp nhập

Giảm 5 sở ngành, 185 phòng chuyên môn sau hợp nhất, sáp nhập

Nhiều tỉnh sáp nhập huyện xã, giảm cơ quan chuyên môn

Nhiều tỉnh sáp nhập huyện xã, giảm cơ quan chuyên môn

Cần cách chức thay vì giáng chức

Cần cách chức thay vì giáng chức

Đề xuất giảm một nửa số Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện

Đề xuất giảm một nửa số Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện

Hôm nay (24/5), Quốc hội nghe báo cáo và thảo luận về 3 dự án Luật

Hôm nay (24/5), Quốc hội nghe báo cáo và thảo luận về 3 dự án Luật

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH NGÔ THỊ MINH: GIẢI PHÁP TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ BỐ TRÍ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH NGÔ THỊ MINH: GIẢI PHÁP TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ BỐ TRÍ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

Xử lý 7 vụ việc về kỷ luật, kỷ cương công vụ ở Hà Nội

Xử lý 7 vụ việc về kỷ luật, kỷ cương công vụ ở Hà Nội

Vướng mắc lớn nhất là dôi dư nhiều cán bộ lãnh đạo khi sắp xếp lại huyện, xã

Vướng mắc lớn nhất là dôi dư nhiều cán bộ lãnh đạo khi sắp xếp lại huyện, xã