Người đàn ông bị tố 'sờ ngực' trên xe buýt:Tay buông thõng..

Người đàn ông bị tố 'sờ ngực' trên xe buýt:Tay buông thõng..

Bị tố sàm sỡ phụ nữ trên xe buýt, người đàn ông lên tiếng thanh minh: 'Vô tình chạm tay'

Trần tình của người đàn ông bị tố 'sờ ngực' trên xe buýt

Trần tình của người đàn ông bị tố 'sờ ngực' trên xe buýt

Hà Nội: Công an điều tra vụ người đàn ông sàm sỡ người phụ nữ trên xe buýt

Hà Nội: Công an điều tra vụ người đàn ông sàm sỡ người phụ nữ trên xe buýt

Sàm sỡ phụ nữ trên xe buýt, kẻ biến thái bị đánh 'không trượt phát nào'

Sàm sỡ phụ nữ trên xe buýt, kẻ biến thái bị đánh 'không trượt phát nào'

Nhân chứng nói về phản ứng bất ngờ của người đàn ông bị tố sàm sỡ phụ nữ trên xe buýt

Nhân chứng nói về phản ứng bất ngờ của người đàn ông bị tố sàm sỡ phụ nữ trên xe buýt

Người phụ nữ 'tố' bị kẻ lạ mặt sàm sỡ trên xe buýt nói gì?

Người phụ nữ 'tố' bị kẻ lạ mặt sàm sỡ trên xe buýt nói gì?

Hà Nội: Điều tra thông tin vụ người đàn ông sàm sỡ phụ nữ trên xe buýt

Hà Nội: Điều tra thông tin vụ người đàn ông sàm sỡ phụ nữ trên xe buýt

Hà Nội: Xác minh thông tin người phụ nữ đánh chửi 'kẻ biến thái' sàm sỡ mình trên xe buýt

Hà Nội: Xác minh thông tin người phụ nữ đánh chửi 'kẻ biến thái' sàm sỡ mình trên xe buýt

Người phụ nữ kể lại giây phút bị 'yêu râu xanh' sàm sỡ trên xe buýt ở Hà Nội

Người phụ nữ kể lại giây phút bị 'yêu râu xanh' sàm sỡ trên xe buýt ở Hà Nội

Người phụ nữ đánh gã biến thái trên xe buýt: Nạn nhân bị 'sờ ngực nhiều lần?

Người phụ nữ đánh gã biến thái trên xe buýt: Nạn nhân bị 'sờ ngực nhiều lần?

Người đàn ông trung niên bị đánh vì sờ ngực phụ nữ trên xe buýt

Người đàn ông trung niên bị đánh vì sờ ngực phụ nữ trên xe buýt

Công an vào cuộc làm rõ việc người phụ nữ bị sờ ngực trên xe buýt

Xác minh thông tin người phụ nữ tố bị sàm sỡ vào vùng ngực trên xe buýt

Xác minh thông tin người phụ nữ tố bị sàm sỡ vào vùng ngực trên xe buýt

Người phụ nữ đánh tên biến thái tơi tả vì bị bóp ngực trên xe bus

Người phụ nữ đánh tên biến thái tơi tả vì bị bóp ngực trên xe bus

Người đàn ông bị tố 'sàm sỡ' phụ nữ trên xe buýt tại Hà Nội

Người đàn ông bị tố 'sàm sỡ' phụ nữ trên xe buýt tại Hà Nội

Làm rõ vụ người đàn ông bị tố 'sờ ngực' phụ nữ trên xe buýt

Làm rõ vụ người đàn ông bị tố 'sờ ngực' phụ nữ trên xe buýt

Công an điều tra vụ người đàn ông 'sàm sỡ' trên xe buýt tại Hà Nội

Công an điều tra vụ người đàn ông 'sàm sỡ' trên xe buýt tại Hà Nội

Công an vào cuộc vụ người phụ nữ tố bị sàm sỡ trên xe buýt

Công an vào cuộc vụ người phụ nữ tố bị sàm sỡ trên xe buýt

Clip: Bị bóp ngực trên xe buýt, người phụ nữ túm áo, đánh tả tơi tên 'biến thái' ở Hà Nội

Clip: Bị bóp ngực trên xe buýt, người phụ nữ túm áo, đánh tả tơi tên 'biến thái' ở Hà Nội

Người đàn ông 'sàm sỡ' phụ nữ trên xe buýt tại Hà Nội

Người đàn ông 'sàm sỡ' phụ nữ trên xe buýt tại Hà Nội

Công an điều tra vụ một phụ nữ tố bị bóp ngực trên xe buýt

Công an điều tra vụ một phụ nữ tố bị bóp ngực trên xe buýt

Điều tra vụ người đàn ông 'sàm sỡ' phụ nữ trên xe buýt tại Hà Nội

Điều tra vụ người đàn ông 'sàm sỡ' phụ nữ trên xe buýt tại Hà Nội

Người phụ nữ bức xúc kể lại việc bị kẻ biến thái bóp ngực trên xe buýt ở Hà Nội

Người phụ nữ bức xúc kể lại việc bị kẻ biến thái bóp ngực trên xe buýt ở Hà Nội