Thực hiện Chương trình 08-Ctr/TU: Giảm thời gian, đơn giản hóa hồ sơ hành chính

Thực hiện Chương trình 08-Ctr/TU: Giảm thời gian, đơn giản hóa hồ sơ hành chính

Qua gần 5 năm thực hiện Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy về 'Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước...

Kết quả thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử và cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính

Bộ Tài chính tích hợp 265 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Bộ Tài chính tích hợp 265 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thừa Thiên Huế: Ứng dụng CNTT để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn

Thừa Thiên Huế: Ứng dụng CNTT để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn

Đổi mới cổng thông tin để hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính

Đổi mới cổng thông tin để hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính

Thái Nguyên kết nối liên thông văn bản quốc gia giữa 1.793 đơn vị

Thái Nguyên kết nối liên thông văn bản quốc gia giữa 1.793 đơn vị

Bến Tre quyết tâm khắc phục khó khăn trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Bến Tre quyết tâm khắc phục khó khăn trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Bộ TN&MT giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

Bộ TN&MT giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Đơn giản hóa thủ tục, tăng cường thanh tra

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Đơn giản hóa thủ tục, tăng cường thanh tra

Bạc Liêu thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính

Bạc Liêu thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính

Dấu ấn GTVT 75 năm:Cắt giảm gần 70% điều kiện kinh doanh vì dân, DN

Dấu ấn GTVT 75 năm:Cắt giảm gần 70% điều kiện kinh doanh vì dân, DN

Hơn 99% hồ sơ được Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang giải quyết đúng hạn

Đến năm 2021, hầu hết thủ tục hành chính phải được cung cấp trực tuyến

Đến năm 2021, hầu hết thủ tục hành chính phải được cung cấp trực tuyến

Tập huấn về cải cách hành chính: Nâng chất lượng phục vụ nhân dân

Tập huấn về cải cách hành chính: Nâng chất lượng phục vụ nhân dân

Hướng đến nền hành chính phục vụ

Hướng đến nền hành chính phục vụ

Cờ Đỏ nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Cờ Đỏ nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Ngành Tài chính tiếp tục triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính

Ngành Tài chính tiếp tục triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính

Giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt hơn 99%

Gia Lai giải quyết nhanh gọn, minh bạch hơn 23.000 hồ sơ hành chính

Gia Lai giải quyết nhanh gọn, minh bạch hơn 23.000 hồ sơ hành chính

Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính tại Tiền Giang - Bài 1: Xây dựng chính quyền điện tử

Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính tại Tiền Giang - Bài 1: Xây dựng chính quyền điện tử