Phải có dự án đầu tư mới được bổ sung ngành nghề kinh doanh?

Phải có dự án đầu tư mới được bổ sung ngành nghề kinh doanh?

5 tháng, Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 183 triệu USD

5 tháng, Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 183 triệu USD

Thu hút vốn FDI tiếp tục tăng kỷ lục

Vốn FDI lập đỉnh mới

Vốn FDI lập đỉnh mới

FDI vào Việt Nam đạt kỷ lục mới

FDI vào Việt Nam đạt kỷ lục mới

FDI đạt kỷ lục về vốn đầu tư đăng ký trong 5 tháng đầu năm

FDI đạt kỷ lục về vốn đầu tư đăng ký trong 5 tháng đầu năm

Vốn FDI vào Việt Nam đạt kỷ lục trong 4 năm qua

Vốn FDI vào Việt Nam đạt kỷ lục trong 4 năm qua

Nhận diện những thách thức tiềm ẩn trong thu hút vốn FDI

Nhận diện những thách thức tiềm ẩn trong thu hút vốn FDI

Vốn FDI 5 tháng đạt gần 17 tỷ USD, lập đỉnh mới

Vốn FDI 5 tháng đạt gần 17 tỷ USD, lập đỉnh mới

Đầu tư nước ngoài 5 tháng đầu năm lại lập đỉnh mới

Đầu tư nước ngoài 5 tháng đầu năm lại lập đỉnh mới

Thu hút FDI tiếp tục đạt kỷ lục về vốn đầu tư đăng ký

Thu hút FDI tiếp tục đạt kỷ lục về vốn đầu tư đăng ký

Nhận diện những áp lực mới trong quản lý kinh tế

Nhận diện những áp lực mới trong quản lý kinh tế

5 tháng đầu năm, giải ngân vốn FDI đạt 7,3 tỷ USD

5 tháng đầu năm, giải ngân vốn FDI đạt 7,3 tỷ USD

Nhà đầu tư ngoại rót 7,3 tỷ USD vào Việt Nam trong 5 tháng

Nhà đầu tư ngoại rót 7,3 tỷ USD vào Việt Nam trong 5 tháng

Vốn ngoại đổ mạnh vào Việt Nam

Vốn ngoại đổ mạnh vào Việt Nam

Vốn ngoại đổ mạnh vào bất động sản, lộ 'khẩu vị' của nhà đầu tư

Vốn ngoại đổ mạnh vào bất động sản, lộ 'khẩu vị' của nhà đầu tư

Bình Dương muốn doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư dự án công nghệ cao

Bình Dương muốn doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư dự án công nghệ cao

4 tháng năm 2019: Vốn FDI đạt kỷ lục

4 tháng năm 2019: Vốn FDI đạt kỷ lục