VKSND tỉnh Bình Phước ký quy chế phối hợp với trại giam Tống Lê Chân

VKSND tỉnh Bình Phước ký quy chế phối hợp với trại giam Tống Lê Chân

Trực tiếp kiểm sát tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An

Trực tiếp kiểm sát tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An

Sửa luật ở Quốc hội: Một số bộ chỉ cử cán bộ cấp phòng sang

Sửa luật ở Quốc hội: Một số bộ chỉ cử cán bộ cấp phòng sang

Chỉ có 48% đại biểu Quốc hội tán thành việc tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài trại giam

Chỉ có 48% đại biểu Quốc hội tán thành việc tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài trại giam

Lấy ý kiến đại biểu Quốc hội về đề xuất cho phạm nhân lao động ngoài trại giam

Lấy ý kiến đại biểu Quốc hội về đề xuất cho phạm nhân lao động ngoài trại giam

Hơn 48% đại biểu đồng ý cho phạm nhân lao động ngoài trại giam

Hơn 48% đại biểu đồng ý cho phạm nhân lao động ngoài trại giam

Tăng cường xử lý nghiêm đối với các đối tượng chống người thi hành công vụ

Tăng cường xử lý nghiêm đối với các đối tượng chống người thi hành công vụ

VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị từ chối yêu cầu dẫn độ tội phạm về Cộng hòa Séc để thi hành án

VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị từ chối yêu cầu dẫn độ tội phạm về Cộng hòa Séc để thi hành án

Sửa đổi Luật Thi hành án hình sự: Bảo đảm tính nhân văn, sự nghiêm minh

Sửa đổi Luật Thi hành án hình sự: Bảo đảm tính nhân văn, sự nghiêm minh

Lao động để dạy nghề, hướng nghiệp cho phạm nhân

Lao động để dạy nghề, hướng nghiệp cho phạm nhân

Những luồng ý kiến về việc tổ chức cho phạm nhân lao động cải tạo ngoài trại giam

Những luồng ý kiến về việc tổ chức cho phạm nhân lao động cải tạo ngoài trại giam

ĐBQH: Không phải trại giam nào cũng đủ điều kiện tổ chức cho phạm nhân lao động

ĐBQH: Không phải trại giam nào cũng đủ điều kiện tổ chức cho phạm nhân lao động

Nên hay không nên cho phạm nhân ra ngoài trại giam tham gia lao động sản xuất

Nên hay không nên cho phạm nhân ra ngoài trại giam tham gia lao động sản xuất

Cho phạm nhân ra ngoài lao động: Trại giam hay công trường xí nghiệp?

Cho phạm nhân ra ngoài lao động: Trại giam hay công trường xí nghiệp?

Quy định chặt chẽ việc đưa phạm nhân ra lao động ngoài trại giam

Quy định chặt chẽ việc đưa phạm nhân ra lao động ngoài trại giam

Phạm nhân lao động ngoài trại giam bị tai nạn, trách nhiệm bồi thường thế nào?

Phạm nhân lao động ngoài trại giam bị tai nạn, trách nhiệm bồi thường thế nào?

Phạm nhân bị cách ly, hạn chế thăm nom tại sao lại đưa họ ra ngoài?

Phạm nhân bị cách ly, hạn chế thăm nom tại sao lại đưa họ ra ngoài?

Giữ quy định chỉ tử hình bằng tiêm thuốc độc

Giữ quy định chỉ tử hình bằng tiêm thuốc độc

Còn nhiều ý kiến trái chiều về quy định cho phép phạm nhân lao động ngoài trại giam

Còn nhiều ý kiến trái chiều về quy định cho phép phạm nhân lao động ngoài trại giam

Tranh luận về đề xuất cho phạm nhân lao động ngoài trại giam

Tranh luận về đề xuất cho phạm nhân lao động ngoài trại giam

Bảo đảm chặt chẽ các điều kiện đưa phạm nhân ra lao động ngoài trại giam

Bảo đảm chặt chẽ các điều kiện đưa phạm nhân ra lao động ngoài trại giam

Cần quy định chặt chẽ việc đưa phạm nhân ra lao động ngoài trại giam

Cần quy định chặt chẽ việc đưa phạm nhân ra lao động ngoài trại giam

Dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi): Có nên cho phép phạm nhân ra ngoài lao động?

Dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi): Có nên cho phép phạm nhân ra ngoài lao động?

Phó trưởng đoàn ĐBQH Nghệ An: Cần bổ sung thời gian người bị kết án tử hình chờ thi hành án

Phó trưởng đoàn ĐBQH Nghệ An: Cần bổ sung thời gian người bị kết án tử hình chờ thi hành án

Nhiều băn khoăn về quy định cho phạm nhân lao động ngoài trại giam

Nhiều băn khoăn về quy định cho phạm nhân lao động ngoài trại giam

Nhiều ý kiến về việc đưa phạm nhân ra lao động ngoài trại giam

Nhiều ý kiến về việc đưa phạm nhân ra lao động ngoài trại giam

Bộ trưởng Công an: Quyền của phạm nhân phải phù hợp khả năng đáp ứng của nhà nước

Bộ trưởng Công an: Quyền của phạm nhân phải phù hợp khả năng đáp ứng của nhà nước