Đại biểu Quốc hội: Cần thiết nâng chuẩn trình độ giáo viên

Đại biểu Quốc hội: Cần thiết nâng chuẩn trình độ giáo viên

ĐBQH đề xuất chính sách ưu tiên cho sinh viên sư phạm như trường công an, quân đội

ĐBQH đề xuất chính sách ưu tiên cho sinh viên sư phạm như trường công an, quân đội

ĐBQH nói thế nào về đề xuất nâng trình độ chuẩn nhà giáo?

ĐBQH nói thế nào về đề xuất nâng trình độ chuẩn nhà giáo?

Tìm phương án cho sách giáo khoa và trình độ giáo viên mầm non

Tìm phương án cho sách giáo khoa và trình độ giáo viên mầm non

Tránh độc quyền trong việc biên soạn, phát hành sách giáo khoa

Cần chính sách ưu tiên mạnh hơn cho sinh viên sư phạm

Cần chính sách ưu tiên mạnh hơn cho sinh viên sư phạm

Tránh việc liên tục thay sách giáo khoa

Tránh việc liên tục thay sách giáo khoa

Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi): Vẫn 'tranh cãi' về triết lý giáo dục

Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi): Vẫn 'tranh cãi' về triết lý giáo dục

Đề nghị giáo viên được bố trí công việc như công an, quân đội

Đề nghị giáo viên được bố trí công việc như công an, quân đội

Đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu bỏ thi tốt nghiệp THPT

Đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu bỏ thi tốt nghiệp THPT

Cần có chính sách cho sinh viên sư phạm như ngành công an, quân đội

Cần có chính sách cho sinh viên sư phạm như ngành công an, quân đội

Sách giáo khoa phải sử dụng được lâu dài, nếu mỗi năm lại thay gây lãng phí

Sách giáo khoa phải sử dụng được lâu dài, nếu mỗi năm lại thay gây lãng phí

ĐBQH: Tán thành quy định nâng chuẩn giáo viên

ĐBQH: Tán thành quy định nâng chuẩn giáo viên

Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi)

Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi)

Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ 'triết lý giáo dục' Việt Nam

Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ 'triết lý giáo dục' Việt Nam