Đại biểu QH: Vụ Nhật Cường có lợi ích nhóm không?

Đại biểu QH: Vụ Nhật Cường có lợi ích nhóm không?

ĐB Hà Nội Trần Thị Quốc Khánh đặt câu hỏi về việc liệu có lợi ích nhóm phía sau Nhật Cường hay không khi...