Hải Phòng: Truy tìm thủ phạm đổ trộm chất thải độc hại

Hải Phòng: Truy tìm thủ phạm đổ trộm chất thải độc hại

Hải Phòng: Điều tra vụ đổ trộm chất thải độc hại ra môi trường

Hải Phòng: Điều tra vụ đổ trộm chất thải độc hại ra môi trường

Mất hơn 6 tỉ đồng xử lý chất thải đổ trộm tại Hải Phòng

Mất hơn 6 tỉ đồng xử lý chất thải đổ trộm tại Hải Phòng

Chi hơn 6 tỷ đồng xử lý chất thải độc hại đổ trộm ở Hải Phòng

Chi hơn 6 tỷ đồng xử lý chất thải độc hại đổ trộm ở Hải Phòng

Hải Phòng phải chi hơn 6 tỉ để xử lý chất thải bị đổ trộm môi trường

Hải Phòng phải chi hơn 6 tỉ để xử lý chất thải bị đổ trộm môi trường

Mương nước chất thải độc hại ở Hải Phòng: Công an đang điều tra

Mương nước chất thải độc hại ở Hải Phòng: Công an đang điều tra

Hải Phòng: Điều tra vụ đổ trộm chất thải độc hại ra mương khiến dân bị bỏng

Hải Phòng: Điều tra vụ đổ trộm chất thải độc hại ra mương khiến dân bị bỏng

Mương nước chất thải độc hại ở Hải Phòng: Dân kêu cứu!

Mương nước chất thải độc hại ở Hải Phòng: Dân kêu cứu!

Hải Phòng: 300 tấn bùn đất nhiễm chất thải độc hại trên mương nước

Hải Phòng: 300 tấn bùn đất nhiễm chất thải độc hại trên mương nước

Mương nước chất thải độc hải ở Hải Phòng: Cận cảnh những hố nước đen xì

Lội ruộng bị bỏng kinh hoàng: Bí ẩn hạt điều trong nước

Lội ruộng bị bỏng kinh hoàng: Bí ẩn hạt điều trong nước

Điều tra đổ trộm thải chất thải nguy hiểm ra môi trường ở Hải Phòng

Điều tra đổ trộm thải chất thải nguy hiểm ra môi trường ở Hải Phòng

Người phụ nữ Hải Phòng bắt cua bị bỏng chân: Thêm điểm đổ chất thải độc

Người phụ nữ Hải Phòng bắt cua bị bỏng chân: Thêm điểm đổ chất thải độc

Truy tìm thủ phạm xả chất thải độc bí ẩn ra cánh đồng làm dân bỏng hai chân

Truy tìm thủ phạm xả chất thải độc bí ẩn ra cánh đồng làm dân bỏng hai chân

Cá chết ngàn tấn, người cháy bỏng da vì ô nhiễm

Cá chết ngàn tấn, người cháy bỏng da vì ô nhiễm

Mương nước chất thải độc hải ở Hải Phòng: Dân lội nước phải nhập viện cấp cứu

Hải Phòng: Hút nước, vét đất để làm sạch mương bị đổ hóa chất

Hải Phòng: Hút nước, vét đất để làm sạch mương bị đổ hóa chất

Phát hiện lượng lớn hạt điều trong chất thải gây bỏng một người dân

Phát hiện lượng lớn hạt điều trong chất thải gây bỏng một người dân

Truy tìm chủ xả trộm chất thải độc ở Hải Phòng

Truy tìm chủ xả trộm chất thải độc ở Hải Phòng

Hải Phòng: Người dân bỏng nặng vì lội mương nước có chất thải độc hại

Hải Phòng: Người dân bỏng nặng vì lội mương nước có chất thải độc hại