Tin kinh tế 90/16

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khối lượng gạo xuất khẩu cả nước tháng 10 ước đạt 368.000 tấn đạt khoảng 164 triệu USD.

Còn từ đầu năm đến nay, xuất khẩu gạo ước đạt 4,2 triệu tấn với giá trị 1,9 tỷ USD, giảm 21,2% về khối lượng và giảm 16,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Các thị trường chính của gạo Việt Nam như Trung Quốc, Philippines, châu Phi đã hết hạn ngạch hoặc thêm rào cản kỹ thuật, tăng cạnh tranh khiến việc xuất khẩu gạo Việt càng thêm khó.

*Theo Bộ Công thương, sau 7 năm triển khai Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, 70% người Việt Nam đã ưu tiên sử dụng hàng Việt, hơn 90% người dân quan tâm nhiều đến hàng Việt. Điểm mới của Chương trình “Nhận diện hàng Việt Nam – Tự hào hàng Việt Nam năm 2016” là sự hưởng ứng chủ động, sôi nổi của hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước, của các hiệp hội, doanh nghiệp.

*Số doanh nghiệp mới tăng nhanh ở TP HCM là tín hiệu vui về tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề tốt để đến năm 2020, TP có 500.000 doanh nghiệp. 10 tháng qua, TP HCM có gần 29.300 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp của TP lên hơn 200.000. Đạt kết quả này là nhờ thời gian qua, TP đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp...

*BIDV vừa được nhận “Thương hiệu quốc gia” thuộc ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm. Việc bình chọn các sản phẩm được mang Biểu trưng Thương hiệu quốc gia tiến hành 2 năm một lần, bình chọn lần đầu vào năm 2008.

T.Uyên