Tin khuyến mại: Miễn cước hòa mạng dịch vụ điện thoại vô tuyến cố định

    Gốc

    XHTTOnline: Hiện nay, Bưu điện TP.HCM đang miễn cước hòa mạng và giảm 200.000đ khi mua máy mới nếu khách hàng hòa mạng mới và mua máy mới; nếu khách hàng hòa mạng mới mà đã có máy thì được miễn cước hòa mạng và tặng 5 tháng cước thông tin,

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=54&subjectID=13010