Tín hiệu vui từ sự hồi sinh của cộng đồng doanh nghiệp

Trong đó riêng ngành kinh doanh bất động sản tăng 99,1% về số doanh nghiệp và tăng 242,5% về vốn đăng ký.

Tín hiệu vui từ sự hồi sinh của cộng đồng doanh nghiệp - Ảnh 1

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2016 của Tổng cục Thống kê nêu rõ, sau 9 tháng, cả nước có 81.451 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 629,1 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 19% về số lượng và tăng 49,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ 2015. Theo đó, số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2015. Về số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới, trong 9 tháng xấp xỉ 929.000 người, bằng 93% cùng kỳ năm 2015. Cùng với đó còn có 20.510 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng gần 60% so với con số tăng 8,2% năm 2015, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng năm nay lên gần 102.000 doanh nghiệp. Điều này cho thấy khung khổ pháp lý mới cùng với các giải pháp của Chính phủ trong việc hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển đã phát huy hiệu quả, giúp doanh nghiệp tìm thấy hướng đi, cơ hội phát triển mới.

Đáng chú ý, số doanh nghiệp mới này tăng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực, trong đó một số ngành tăng mạnh cả về số doanh nghiệp và số vốn đăng ký. Tính riêng tháng 9, cả nước có 8.047 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 76,2 nghìn tỷ đồng, giảm 13,3% về số doanh nghiệp và tăng 7,3% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Đồng thời, có 1.799 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 10,3% so với tháng trước và có 5.426 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 6,6%.

Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III/2016 cho thấy, có hơn 80% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh khá ổn định và tốt hơn quý trước, trong khi 19,7% số doanh nghiệp đánh giá còn gặp khó khăn.

Dự báo trong quý tiếp theo, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp khả quan hơn quý III, nhất là đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Nhà nước. Cụ thể, có 85,6% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh quý IV sẽ ổn định và tốt lên, trong đó có 48,8% số doanh nghiệp cho đánh giá sẽ tốt lên, 36,8% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất, kinh doanh sẽ ổn định và 14,4% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.

Riêng về sử dụng lao động, quý III năm nay so với quý trước, có 17% số doanh nghiệp khẳng định quy mô lao động tăng, 12,6% số doanh nghiệp khẳng định giảm và 70,5% số doanh nghiệp cho biết giữ ổn định. Xu hướng sử dụng lao động có chiều hướng tăng lên trong quý IV khi có tới 91,3% số doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng hoặc giữ ổn định quy mô lao động so với quý III, chỉ có 8,7% số doanh nghiệp dự báo giảm quy mô lao động.

Có thể nói, những con số thống kê và dự báo trên đã minh chứng cho xu hướng tiếp tục ổn định của hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh đang còn nhiều khó khăn và thách thức như hiện nay.