Tin giáo dục

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Ngày 22.9, hàng trăm sinh viên (SV) năm 2 và 3 từ các trường đã kéo về ký túc xá (KTX) ĐH Quốc gia để chờ đợi có được một chỗ trong khu nội trú.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200839/20080922224722.aspx