Tín dụng Hà Nội tăng trưởng 19,4%

Tính chung 12 tháng năm nay, tổng dư nợ trên địa bàn TP. Hà Nội đạt 16.113 nghìn tỷ đồng, tăng 19,4 so với cùng kỳ năm trước.

Cục Thống kê TP. Hà Nội vừa công bố báo cáo tình hình tín dụng ngân hàng trên địa bàn tháng 12/2016 và cả năm 2016.

Theo đó, về nguồn vốn huy động, trong tháng 12/2016, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 1.689 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3% so với tháng trước và tăng 14,6% so với tháng 12 năm trước. Trong tổng nguồn vốn huy động tiền gửi đạt 1.577 nghìn tỷ đồng, chiếm 93,4% trong tổng nguồn vốn huy động, tăng 3,4% so tháng trước và tăng 13,9% so tháng 12 năm trước tiền gửi bằng đồng Việt Nam đạt 1.286 nghìn tỷ, tăng 3,7% và tăng 16,7%; phát hành giấy tờ có giá đạt 112 nghìn tỷ đồng, chiếm 6,6%, tăng 2,4% và tăng 24,4%.

Tín dụng Hà Nội tăng trưởng 19,4% - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Tính chung 12 tháng, nguồn vốn huy động ước đạt 18.333 nghìn tỷ đồng, tăng 16,7% so năm 2015. Trong đó tiền gửi đạt 17.205 nghìn tỷ đồng, chiếm 93,8% trong tổng nguồn vốn huy động, tăng 14,9% so năm 2015 tiền gửi bằng đồng Việt Nam đạt 13.938 nghìn tỷ, tăng 17%; phát hành giấy tờ có giá đạt 1.128 nghìn tỷ, tăng 51,5%.

Về hoạt động tín dụng, tổng dư nợ trên địa bàn thành phố tháng 12/2016 ước đạt 1.463 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so tháng trước và 18,2% so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ ngắn hạn đạt 825 nghìn tỷ đồng, tăng 5% và 15,7%; dư nợ trung và dài hạn đạt 638 nghìn tỷ đồng, tăng 2,7% và 21,5%.

Tính chung 12 tháng, tổng dư nợ trên địa bàn đạt 16.113 nghìn tỷ đồng, tăng 19,4% so cùng kỳ. Trong đó dư nợ ngắn hạn đạt 9.111 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5%; dư nợ trung và dài hạn đạt 7.002 nghìn tỷ đồng, tăng 33,4%. Trong tổng dư nợ cho vay trên địa bàn năm 2016, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 41,8%; cho vay bất động sản chiếm 8,4%; cho vay tiêu dùng chiếm 9%; cho vay xuất khẩu chiếm 9,8%.

Trong khi đó, tính đến hết tháng 11/2016, tỷ lệ nợ quá hạn trong tổng dư nợ chiếm 3,03% và tỷ lệ nợ quá hạn trong tổng dư nợ cho vay chiếm 4%.

Hòa Lộc