Tín dụng 11 tháng tăng 15,3%, cho vay tiêu dùng tiếp tục 'nóng'

Tỷ trọng dư nợ tín dụng bất động sản giảm. Trong khi đó, tín dụng tiêu dùng ước tăng khoảng 59% so với cuối năm 2016. Hơn một nửa tín dụng tiêu dùng là đáp ứng nhu cầu liên quan đến nhà ở.

Báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia mới đây cho biết tổng tín dụng ước tính đến cuối tháng 11/2017 tăng 2,8% so với tháng trước và tăng 15,3% so với đầu năm. Trong khi cùng kỳ năm 2016, tín dụng tăng 15,6% so với đầu năm.

Như vậy, tín dụng được đẩy nhanh hơn trong tháng 11/2017 nhưng vẫn thấp hơn mức cùng kỳ.

Theo kỳ hạn, tỷ trọng tín dụng trung dài hạn tiếp tục giảm từ 55,1% cuối năm 2016 xuống 53,8%. Trong khi đó, tỷ trọng tín dụng ngắn hạn tăng từ 44,9% lên 48,7%. Đến cuối tháng 11, tín dụng trung dài hạn ước chỉ tăng 12,7% so với cuối năm 2016; trong khi cùng kỳ tăng 15,9%. Tăng trưởng tín dụng ngắn hạn ước đạt 18,6% trong khi cùng kỳ đạt 15,2%.

Tín dụng nội tệ chiếm khoảng 91,8% tổng tín dụng. Tín dụng ngoại tệ tăng chậm lại trong tháng 11. Dù vậy, so với cùng kỳ, tốc độ tăng trưởng tín dụng bằng ngoại tệ vẫn cao hơn, ước đạt 12,3%. Tín dụng bằng VND ước tăng 15,6% (cùng kỳ 2016 tăng 16,6%).

Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề kinh tế chuyển động theo hướng giảm đáng kể cho vay vào hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng. Tỷ trọng tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp khoảng 8,1%.

Tỷ trọng tín dụng vào bất động sản và xây dựng giảm từ 17.1% xuống 15,5%

Trong khi đó tín dụng tiêu dùng tiếp tục đà tăng trưởng cao. Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng ước tăng khoảng 59% so với cuối năm 2016.

Cho vay phục vụ nhu cầu mua nhà để ở; thuê, thuê mua nhà ở; xây dựng, sửa chữa nhà ở; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây nhà ở chiếm tỷ trọng 52,9% (cuối năm 2016 là 49,5%), cho vay mua trang thiết bị gia đình chiếm 15,3%; cho vay mua phương tiện đi lại chiếm 8,3%.

Ngọc Linh