Tin đọc nhanh

    Gốc

    Lào tạm cấm nhập khẩu sản phẩm sữa từ Trung Quốc sau khi một số sản phẩm sữa bán ở Vientiane bị phát hiện nhiễm melamine. (AFP)

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/241044.asp