Tin chứng khoán

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) VTC NÂNG VỐN LÊN 80 TỶ ĐỒNG CTCP Viễn thông (VTC) cho biết đang hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng trong quý II-2008 để thực hiện các dự án trong kế hoạch và bổ sung thêm vốn lưu...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/an_ninh_kinh_te/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8027090954/mlnews.2008-04-14.9174535789