Tin Bộ Ngoại giao: Điện mừng Chủ tịch Hội đồng châu Âu

  Tạp chí Petrotimes
  2 liên quanGốc

  Nhân dịp ông Charles Michel tiếp tục được Hội đồng châu Âu bầu làm Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhiệm kỳ 2022-2024, ngày 25/3/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng.

  Ông Charles Michel - Chủ tịch Hội đồng châu Âu.(Nguồn: AFP)

  Ông Charles Michel - Chủ tịch Hội đồng châu Âu.(Nguồn: AFP)

  https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

  Vân Anh

  Nguồn PetroTimes: https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/tin-bo-ngoai-giao-dien-mung-chu-tich-hoi-dong-chau-au-646005.html