Tin Bộ Ngoại giao: Điện mừng Chủ tịch Hội đồng châu Âu

Nhân dịp ông Charles Michel tiếp tục được Hội đồng châu Âu bầu làm Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhiệm kỳ 2022-2024, ngày 25/3/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng.

Ông Charles Michel - Chủ tịch Hội đồng châu Âu.(Nguồn: AFP)

Ông Charles Michel - Chủ tịch Hội đồng châu Âu.(Nguồn: AFP)

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Vân Anh

Nguồn PetroTimes: https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/tin-bo-ngoai-giao-dien-mung-chu-tich-hoi-dong-chau-au-646005.html