Tin an ninh trật tự ngày 27-5

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Ngày 26-5, Phòng CSĐT tội phạm kinh tế (PC15) Công an Hà Nội phá đường dây buôn lậu tân dược kháng sinh từ Lạng Sơn về Hà Nội tiêu thụ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=122959&sub=67&top=40