Tin an ninh trật tự ngày 12-11

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Đêm 10 rạng ngày 11-11, đối tượng lợi dụng đêm tối, đột nhập vào kho vật tư nông nghiệp Anh Thái, tại Tân Điền, Mỹ Lâm, Hòn Đất (Kiên Giang) do Lê Thị Mười, thường trú địa chỉ trên làm chủ, lấy đi 30 thùng thuốc sâu, trị giá khoảng 100 triệu đồng, rồi tẩu thoát.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134868&sub=67&top=40