Tìm trong cõi đời

Bài hát: TÌM TRONG CÕI ĐỜI

Nhạc và lời: HOÀNG THẢO

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tim-trong-coi-doi-post735407.html