Tìm tiếng cười cho sân khấu cải lương

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Ngày trước, hàng ngàn người xem đến rạp có khi chỉ để cười với nhân vật hề trong một vở tuồng. Còn sân khấu cải lương ngày nay, tìm đâu ra những vai hài duyên dáng?

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/229003.asp