Tìm thương hiệu cho chung cư cao tầng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đến lúc phải bàn về tính nhân văn của chung cư, với ý nghĩa một chốn gắn bó của những người đô thị. Lạc lối trong các khu đô thị mới với những chung cư giống nhau là cảm nhận chung.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=127812