Tìm thấy viên kim cương nặng gần 500 carat

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO)- Một viên kim cương nặng 478 carat vừa được tìm thấy tại mỏ kim cương tại quốc gia châu Phi Lesotho và trở thành viên kim cương thô lớn thứ 20 thế giới từ trước tới nay.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/181372