Tìm thấy thêm một thi thể thủy thủ tàu Đức Trí

Chiều 28/5, đã tìm được thêm một thi thể thủy thủ trong buồng máy của tàu Đức Trí. Thi thể này đã phân hủy và đang chờ xác định danh tính bằng ADN.