Tìm thấy nguyên nhân gây bệnh lúa vàng lá ở Vạn Ninh (Khánh Hòa)

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, thời gian gần đây, ở huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), xuất hiện bệnh lúa vàng lá. Xác định ban đầu cho biết, đây không phải biểu hiện của bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, mà là một loại bệnh mới, lần đầu xuất hiện ở Vạn Ninh.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124912&sub=127&top=39