Tìm thấy cổ vật 5000 năm ở Abkhazia

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Những người dân khu vực Gudautskom của Abkhazia vừa phát hiện được nhiều cổ vật từ cách đây rất lâu. Trong số những cổ vật có 20 chiếc rìu bằng đồng cách đây khoảng 3 thiên niên kỷ trước Công Nguyên (khoảng 5000 năm trước).

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2008/6/93519.cand