Tìm thấy “chìa khóa vàng” văn hóa Huế

    Gốc

    Việc phát hiện di tích đàn Sơn Xuyên mới đây được ví như “chìa khóa vàng” giúp các nhà nghiên cứu lịch sử, đặc biệt những nhà nghiên cứu Huế tiến gần hơn giá trị lịch sử, văn hóa đang hiện hữu tại Thừa Thiên- Huế và các tỉnh, thành lân cận.

      Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/SGGP12h/2008/1/140928