Tìm thấy chất hữu cơ ngoài hệ mặt trời

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    ND- Phân tích các số liệu từ kính thiên văn không gian Hubble, các nhà khoa học đã tìm thấy methane trong bầu khí quyển của một hành tinh bên ngoài thái dương hệ, đang bay quanh một ngôi sao cách trái đất 63 năm ánh sáng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119177&sub=72&top=41