Tìm ra giải pháp để đưa chiếc xe đỗ ngang cổng ra chỗ khác

Một nhóm người đàn ông đã có biện pháp xử lý chiếc ô tô đỗ ngay lối ra, khi cùng nhau hợp sức nhấc, xê dịch chiếc xe ra chỗ khác.

Video: Tìm ra giải pháp để đưa chiếc xe đỗ ngang cổng ra chỗ khác:

Nguồn video: Facebook.

Đức Chính (theo Facebook)