Tìm những “vaccine thần dược” cho nhân loại

    Gốc

    (ĐSTB) Chủng ngừa là một trong những phát minh y học quan trọng nhất hai thế kỷ qua. Các vaccine không chữa bệnh, mà chúng phòng chống bệnh. Tuy vậy, ngày nay vẫn chưa có một thứ thuốc ngừa hiệu quả nào có thể chống lại những...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/2007/10/mlnews.2007-10-19.6686566324