Tìm mộ liệt sĩ Lê Minh Sinh

(VOV) - Nguyên quán: Vũ Hội - Vũ Tiên - Thái Bình

Sinh ngày 21/5/1949 Nhập ngũ năm 1967, cấp bậc H3, chức vụ a trưởng, đơn vị KB Hy sinh ngày 16/5/1969 tại mặt trận phía Nam Giấy báo tử số 7498 ngày 01/10/1976 do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình báo. Thông tin do ông Đoàn đồng đội của ông Sinh cung cấp: "Tôi (ông Đoàn-PV) gặp ông Sinh khi đánh vào Thành Hoàng Diệu (trung đoàn 43 Ngụy) thuộc tỉnh Phước Long trong thời gian tháng 5 hoặc tháng 6/1969. Ông Sinh ở đơn vị Pháo ĐK 75 của Công trường 5 miền Đông Nam bộ. Sau đó tôi có nghe nói ông Sinh bị thương điều trị tại Đội phẫu của Bệnh viện Đ75 ở gần bờ sông La Ngà và mất nên phần mộ chắc được chôn cất ở khu vực này". Tháng 8/2002, gia đình đã đi tìm mộ liệt sĩ Lê Minh Sinh ở Đồng Nai nhưng không thấy. Ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Lê Minh Sinh, thông báo cho cháu của liệt sĩ là Lê Văn Huyến theo số điện thoại 0944559799 để gia đình đưa hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang quê nhà theo tâm nguyện./.