Tìm giải pháp hiệu quả để phát triển tỉnh Nghệ An

Chiều 28/10, UBND tỉnh phối hợp với Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo “Phát triển Nghệ An đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 26 – NQ/TW của Bộ Chính trị”.

Tìm giải pháp hiệu quả để phát triển tỉnh Nghệ An - Ảnh 1

Tại buổi họp báo, đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng; nhằm đánh giá toàn diện kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; góp phần tìm ra giải pháp hiệu quả cho phát triển Nghệ An thời gian tới.

Nghị quyết 26-NQ/TW đặt ra mục tiêu tổng quát cho tỉnh Nghệ An cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy nội lực, thu hút mọi nguồn lực phấn đấu đưa trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015; tạo cơ sở đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; từng bước hiện đại; đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân được nâng cao, nền văn hóa lành mạnh và đậm đà bản sắc xứ Nghệ, quốc phòng-an ninh vững mạnh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, những kết quả nổi bật của tỉnh trong quá trình thực hiện Nghị quyết 26 tập trung các lĩnh vực: phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; xây dựng kết cấu hạ tầng trọng điểm và quản lý quy hoạch; cải cách hành chính gắn với thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ; xây dựng nông thôn mới, phát tiển kinh tế xã hội miền Tây và kết quả phát triển văn hóa – xã hội.

Các vấn đề: Nghệ An trong bối cảnh phát triển mới và những vấn đề đặt ra; giải pháp phát triển các ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh; thu hút đầu tư, phát triển Nghệ An và xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch Nghệ An trong mối liên kết vùng Bắc Trung Bộ; xây dựng TP Vinh thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ… sẽ được các đại biểu tập trung thảo luận tại hội thảo.

Hội thảo nhằm đánh giá những kết quả Nghệ An đã đạt được cùng những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục phân tích các thuận lợi, khó khăn của Nghệ An trong quá trình phát triển. Đồng thời hiến kế những giải pháp đột phá để thực hiện Nghị quyết nhằm thực hiện thắng lợi các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020.

Tại buổi họp báo, các phóng viên báo chí đã nêu lên những vấn đề cần quan tâm như: thu hút đầu tư phát triển kinh tế của tỉnh, thu chi ngân sách, chính sách an sinh cho nông dân sau khi thu hồi đất dự án, quan tâm đến các dự án được ưu tiên đầu tư,... các câu hỏi đặt ra được đại diện lãnh đạo tỉnh giải đáp thấu đáo.

Ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Nghệ An sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư nhưng chắc chắn không thu hút đầu tư bằng mọi giá.

Hội thảo sẽ được tổ chức trong ngày hôm nay, 29/10.

Tuyết Mây